Kollektivtrafikmyndigheten

Kollektivtrafikmyndigheten är ett gemensamt kommunförbund för länets kommuners och Landstinget Västernorrlands arbete med regional kollektivtrafik.

Kontakta myndigheten för att få ut protokoll och mötestider.

Om myndigheten, Din Tur

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Förtroendemannaregistret

Kontakt

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.