Biogas Mellannorrland AB

Biogas i Mellannorrland AB ägs av tre kommuner i tre län, Sundsvall, Östersund och Hudiksvall.

Uppdraget som ägarna gett bolaget är att säkerställa förutsättningar för att kunna bygga en biogasanläggning i Korsta utanför Sundsvall.

Arbetet utgår från ett omfattande projekt som Östersund och Sundsvall genomförde 2010 till 2013 och ska genomföras under ett år. Bolaget började sin verksamhet i februari 2016 och kommer att slutredovisa sitt arbete i början av mars 2017. Efter detta startar en beredningsprocess hos ägarna av bolaget och andra kommuner i regionen som vill börja sortera sitt avfall mer än idag.

Biogas Mellannorrland AB, Förtoendemannaregister.

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.