Kontakta politiker, förtroendemannaregister

I förtroendemannaregistret finns kontaktuppgifter till politiker och andra förtroendevalda i nämnder, bolagsstyrelser, kommunalförbund med mera.

Förtroendemannaregister, TroInt

Så här fungerar det

Du kan hitta alla politiska instanser i kommunen, se vilka som sitter i dem och vad de tillhör för parti.

Du kan även söka efter en enskild förtroendeman och se foton.

Uppgifterna i förtroendemannaregistret lämnar de förtroendevalda själva in till koncernstabens kansli, som sköter uppdateringen av registret.

Vill du veta mer?

Andra sidor på sundsvall.se

Förvaltningar

Nämnder

Kontakt

Caroline Grafström Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 21 03

Linda Löfvenius Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 13 04

Patrik Jansson Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 14 96

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.