Tillgänglighet

Här hittar du tillgänglighetsredogörelsen för Sundsvalls kommuns offentliga webbplats, sundsvall.se.

Tillgänglighet för sundsvall.se

Sundsvall.se är Sundsvalls kommuns offentliga webbplats. Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen. Tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur sundsvall.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Totalt finns det 50 framgångskriterier som ska uppfyllas. Sundsvall.se uppvisar brister i 10 fall. Enligt vår webbleverantör så ska idag 6 av dessa 10 vara åtgärdade, men vi väntar på en egenkontroll för att bekräfta det. Vilket innehåll som just nu inte är tillgängligt beskrivs nedan:

 • Många av våra dokument på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade, vilket påverkar dig som använder skärmläsare. Det gäller till exempel blanketter och informationsmaterial. Vi väljer i första hand att lägga information på webbsidor istället för i dokument. Inskannade dokument saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Vi jobbar i första hand med att inventera dokument med administrativt syfte för att åtgärda dessa så snabbt som möjligt. Administrativt syfte innebär dokument som stöder Sundsvalls kommuns kärnverksamhet på ett eller annat vis.
 • Vissa bilder på startsidan har inte en beskrivning, en så kallad alt-text. Det innebär att användare som inte ser bilden inte får en likvärdig beskrivning.
 • Överskrifter och rad- och kolumnrubriker i tabeller är inte kodade så att användare med skärmläsare kan överblickbara innehållet.
 • Fler än 10 olika textelement har inte tillräckliga kontraster mot bakgrunden. Det gör det svårt, inte bara de med nedsatt syn, utan också alla andra användare att använda webbplatsen när ljusförhållandena inte är optimala.
 • Grafik som används för att visa interaktiva objekt, visa status, eller för att förmedla informationen (exempelvis diagram) har tillräckliga kontraster mot bakgrunden.
 • Användare som navigerar med tangentbord kan inte komma åt menyn i mobilvyn. I mobilvyn går inte sökfältet att stänga med tangentbordet.
 • Användarna kan inte tabba sig igenom hela gränssnittet utan att fastna i vissa ytor.
 • När en användare skriver ett fel i formulär beskrivs inte vad som gick fel för användaren.
 • Användare får ingen hjälp med att korrigera om man skrivit fel i ett formulär.
 • Koden följer inte html-standarden korrekt. Det gör att sidan kan fungera sämre i vissa webbläsare.
 • Användare med skärmläsare kan inte förstå alla val på startsidan. I mobilläge läses inte Sök och Meny upp.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, eller om du behöver information från sundsvall.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Åtgärdsplan

Leverantören av sundsvall.se har åtgärdat 6 av dessa 10 konstaterade brister.

Just nu 2022 pågår ett projekt för att flytta sundsvall.se in i en ny webbplattform. Syftet med flytten är bland annat att säkra efterlevnaden till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den nya webbplatsen ska enligt plan lanseras under våren 2022. Vi åberopar därför §12 otillbörlig börda och genomför inga vidare åtgärder på den gamla webbplatsen. I samband med lanseringen planerar vi att genomföra en ny egenkontroll.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av sundsvall.se som granskats och verifierats av tillgänglighetsexperter från Useit AB. 

Vi kontrollerade tillgängligheten den: 2020-07-31.

Webbplatsen publicerades den: 2016-12-12.

Redogörelsen uppdaterades den: 2022-02-02.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.