Skydd mot olyckor

Räddningstjänstens och kommunens förebyggande arbete, säkerhet vid skolområden och samlingsplatser, trygghetsarbetet Trygga Sundsvall.

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är den organisation som kontrollerar skyddsrum i Sverige. I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, som bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler.

Var finns mitt närmaste skyddsrum?
På den här kartan kan du hitta ditt närmaste skyddsrum

Vad skyddar skyddsrummen mot? 
Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Vem ansvarar för skyddsrummen?
MSB kontrollera att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.
Fastighetsägaren underhåller själva skyddsrummet. Om MSB gör en kontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda dessa.

Frågor om skyddsrum:
E-post: skyddsrum@msb.se  Telefon: Vardagar kl.08:00-12:00 på nummer: 010-240 55 22

På Räddningstjänsten Medelpads webbplats finns information om flera viktiga områden för att förebygga risker och för att hantera kriser.

Räddningstjänsten har tagit fram information som rör industrier med särskilda risker i  Sundsvall, TImrå och Ånge. Det finns även en broschyr “För din säkerhet och trygghet” som rör samma område.
Räddningstjänsten – Industrier med särskilda risker

På räddningstjänsten finns information på flera språk om brandskydd på asylboenden.
Räddningstjänsten Medelpad om brandskydd på asylboenden

Räddningstjänsten Medelpad erbjuder utbildningar och sprider information om brand- och skadeförebyggande åtgärder.
Räddningstjänstens utbildningar

Sundsvalls kommun är omgiven av älvarna Ljungan och Indalsälven som är två kraftigt utbyggda älvar. Vid ett dammhaveri sker en höjning av vattenytan, men det kommer inte bli en spridning som en flodvåg. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen där vattenytan snabbt och tillfälligt kan höjas flera meter. På räddningstjänsten finns mer information om dammhaveri.

Dammhaveri – räddningstjänsten

Efter den tragiska skolattacken i Trollhättan hösten 2015 blev frågorna om säkerhet vid skolområden återigen aktuell. I ett öppet samhälle som i Sverige går det aldrig att förebygga liknande händelser helt, men det är viktigt att Sundsvalls kommun fortlöpande arbetar med området. För att vara så förberedda som möjligt samverkar kommunen sedan 2013 med Polisen och Räddningstjänsten när det gäller området “Pågående dödligt våld”. Det är samlingsnamnet i Sverige för skolskjutning och andra attacker vid skolor och andra samlingsplatser.

Vilka förberedelser har gjorts i Sundsvall?

Sedan 2013 har Sundsvalls kommun inventerat risker och utifrån dem gjort en risk- och sårbarhetsanalys. Exempel på hur samverkan kan ske i övrigt är genom möten och övningar. Under de senaste åren har flera övningar och utbildningar genomförts i samarbete med Polisen. Under våren 2016 deltog samtliga skolledare i grundskola och förskola på en övning om Pågående dödligt våld vid en skola.

Har du frågor om säkerheten vid skolorna?

Ta i första hand kontakt med skolans rektor.

Det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg alldeles oavsett vem man är och var man är. Därför gör vi en rad olika saker för att öka tryggheten i vår kommun. I arbetet inom Trygga Sundsvall har vi delat in kommunen i 14 områden där varje område har sin egen trygghetsgrupp. Med i grupperna är poliser, anställda på fritidsgårdar, rektorer, fastighetsägare, företagare, föreningar och så vidare.

Trygga Sundsvall

Kontakt

Mathias Sjödin Tillförordnad Säkerhetschef

060-19 15 61

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.