Krisberedskap

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? En kris kan göra att vårt samhälle inte fungerar som vi är vana vid.

Ett förändrat klimat kan göra att översvämningar och skogsbränder blir vanligare. Händelser i omvärlden kan ge brist på vissa livsmedel. Störningar i viktiga it-system kan påverka elförsörjningen. Efter bara en kort tid kan vardagen bli besvärlig.

Klara dig själv vid en kris

Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Är vi friska bör vi räkna med att samhällets resurser inledningsvis används för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn. Personlig krisberedskap är att bygga upp en förmåga att längre kunna klara sig hemma vid en samhällsstörning. Exempelvis vid avbrott i elsystem, i vattenförsörjning eller i IT- och betalsystem.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Din säkerhet rekommenderar att du har tillgång till:

 • Radio, batteridriven gärna med med vev och solceller
 • Fotogenlampa och bränsle
 • Tändstickor
 • Stearin- och värmeljus
 • Ficklampa och extra batterier
 • Dunkar att hämta vatten i
 • Husapotek med det viktigaste
 • Vevladdare till mobilen
 • Extra element eller värmare, som t ex drivs med fotogen
 • Sovsäck, filtar och varma kläder
 • Hygienartiklar som fungerar utan vatten, t ex tvättlappar
 • Campingkök och bränsle, t ex T-röd för spritkök
 • Mat som klarar rumstemperatur
 • Kontanter
 • Telefonlista på papper, se även viktigaste kommunikationskanaler och telefonnummer vid kris

Vill du se om det finns elavbrott eller vattenstörningar i Sundsvalls kommun hittar du länkar här. Elavbrott påverkar många andra funktioner i samhället.

Elnätsområden i Sundsvalls kommun

Centrala Sundsvall och Alnö:
Sundsvall Elnät, se elavbrott, telefon dygnet runt: 060-12 92 40

Ytterområden:
Eon, se elavbrott, telefon dygnet runt: 020-88 00 22

Ytterområden i nordvästra delen, omkring Gimåfors
Härjeån, se elavbrott, telefon dygnet runt: 0690 – 104 70

Vatten i det kommunala ledningsnätet

MittSverige Vatten & Avfall, telefon dygnet runt 060-19 20 70

En film från Energimyndigheten som ger tips och råd om hur du kan förbereda dig för att klara ett längre el- eller värmeavbrott i ditt hem.

För att anmäla ett fel inom elnätet eller vattenstörning i Sundsvalls kommun, gå in på sidan Felanmälan.
Där hittar du även länkar till felanmälan som rör andra områden.

Fyra filmer som ger dig en bra vägledning. Filmerna är framtagna i samband med krisberedskapsveckan i Sverige, ett nytt årligt arrangemang som sker 8-14 maj 2017. Armbryterskan Heidi Andersson visar enkla tips för att skaffa en hemberedskap för hushållet inom fyra olika områden. Kommunikation, vatten, värme och mat.

Kommunikation

Vatten

Värme

Mat

En film från Myndigheten för samhällsskydd, MSB tagit fram för att visa vad du kan göra vid ett långt elavbrott. Filmen visar hur en familj i en lägenhet drabbas av ett långt elavbrott. Filmen beskriver vad som är viktigt att tänka på, vad som är bra att ha hemma och vad du själv kan göra om du hamnar i samma situation.

 

Nedan finns kort sammanfattat om ett urval av olika risker som finns i kommunen. De är hämtade från den övergripande risk- och sårbarhetsanalysen i Sundsvalls kommun.Kommunen arbetar kontinuerligt med analys av risker inom kommunens geografiska område och hur dessa ska hanteras. I en övergripande risk- och sårbarhetsanalys finns riskerna beskrivna och fördjupade analyser har gjorts för exempelvis följande scenarior:

Avbrott i elförsörjningen

Beroendet av elektricitet gör dagens samhälle sårbart. Utan elförsörjning uppstår problem med bland annat värme, drivmedelsförsörjning, telefoni, betalningssystem och användning av internet. Järnvägen står stilla och övrig transport får problem utan drivmedel. Scenariot innebär en utmaning för kommunen att hantera exempelvis service till de individer som har vård i hemmet och kommunmedborgare som i vanliga fall klarar sig själva men som i detta läge inte kan vara kvar i sina hem. Kommunen har för vissa verksamheter reservkraftverk.

Avbrott i vattenförsörjningen

Dricksvatten är ett livsmedel som är nödvändigt för allt liv. Vattnet behövs förutom som dryck och till matlagning till hygien, fjärrvärme och mängder av andra ändamål. Om vattnet slås ut av avbrott eller smitta uppstår flertalet problem i samhället, särskilt inom omsorgen. Det kan dessutom vara svårt att härleda smitta till vattnet om det även smittar mellan personer. MittSverige vatten ställer vid behov ut vatten för medborgarna, ex vid vattenläckor, eller informerar om kokningsrekommendationer.

Extremt väder och naturolyckor

Väderförhållandena kan ibland innebära extremt väder eller naturolyckor. Till naturolyckor i Sverige räknas översvämning, ras och skred, stormar, orkaner, snöoväder och häftig åska. Stora mängder snö kombinerat med kraftig blåst ställer till stora problem, något som drabbar Sverige så gott som varje vinter.

Det extrema vädret kan exempelvis leda till el-/teleavbrott på grund av nedfallande träd i ledningsgator eller avbrutna ledningsstolpar, svårframkomliga vägar vilket försvårar samhällsservice och återställningsarbetet, problem för allmänna kommunikationer, skogsskador och skador på byggnader.

Dammbrott

Dammbrott kan, utifrån var de inträffar, medföra antingen mindre eller mycket stora konsekvenser för liv och hälsa. Det kan bli stora problem med infrastruktur och ett väl fungerande varningssystem är mycket viktigt.

Läs mer om dammhaveri på Räddningstjänstens webbplats

Utsläpp av farliga ämnen

Vid utsläpp av farliga kemiska ämnen påverkas luft eller vatten inom ett visst område. Trots strikta säkerhetsregler finns alltid risken att något går fel vid exempelvis transporter eller industrins hantering av dessa kemiska ämnen vilket kan vara förenat med livsfara. Det går inte att bygga bort alla risker i samhället och större olyckor där flera människor skadas och/eller omkommer kan ske plötsligt och kan påverka stora delar av samhället. Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är det främsta verktyget för att varna samhället vid dessa händelser.

Läs mer om risker vid industrier i Medelpad – Räddningstjänstens broschyr

Avbrott i elektroniska kommunikationer

Samhället blir allt mer beroende av elektroniska kommunikationer, vilka i sin tur är beroende av elektricitet, drivmedel eller batterier för att fungera. Stora problem kan uppstå om internet inte fungerar då flertalet samhällsviktiga verksamheter kommer att påverkas. Det viktigaste är att kunna larma vid en nödsituation vilket är en funktion som kan slås ut. Människors möjligheter att kunna ge och få information minskar.

Vid totalt avbrott i kommunikationer kan i dagsläget en brandman med Rakelutrustning bemanna deltidsbrandstationer. Det finns planer på, men det är inte klart, att det ska finnas en nödtelefon på deltidsbrandstationerna.

Mer information

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB

Din säkerhet – MSB:s nationella sida för din egen krisberedskap

Räddningstjänsten Medelpad, se även ingången Skydd mot olyckor

Civilförsvarsförbundet

Stöldskyddsföreningen

Fler sidor på Sundsvall.se

Akut hjälp

Undvik fallolyckor i hemmet

Stöd till barn och ungdom

Våld och brott

Trygga Sundsvall, trygghetsgrupper i kommunen

Facebook
Preppers Sverige –  en grupp om krisberedskap med mera som du kan ansluta dig till

Du kan även besöka krisberedskapssidorna hos Räddningstjänsten Medelpad eller hos våra grannkommuner:
Räddningstjänsten Medelpad
Timrå kommun
Ånge kommun

Kontakt

Mathias Sjödin Tillförordnad Säkerhetschef

060-19 15 61

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.