Varför finskt och samiskt förvaltningsområde?

Sundsvall är ett förvaltningsområde för finska och samiska språken.

Kommuner med en stark koppling av hävd till de nationella minoriteter som sverigefinnar och tornedalingar samt urfolket samer har möjlighet att frivilligt ansluta sig till ett förvaltningsområde för respektive språk (finska, meänkieli och samiska). De får därmed statsbidrag utifrån befolkningsmängden för att implementera Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (förstärkt skydd för kulturen och språken).

Lagen är en rättighetslag och en del av kommunens arbete med mänskliga rättigheter.

Regeringen beviljade Sundsvalls kommuns ansökan för finska språket år 2014 och samiska språket 2018. Det innebär att kommunen åtar sig vissa skyldigheter för att skydda dessa språk och den sverigefinska och samiska kulturen.

I praktiken handlar det om vissa prioriterade verksamhetsområden såsom äldreomsorg, förskola, kultur och språk. Kommunen är skyldig att erbjuda äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska och samiska om minoriteten så önskar. Barns kultur är en viktig del av det arbetet.

Kommunen ska också kunna erbjuda service på finska och samiska samt informera dessa minoriteter om minoritetslagens rättigheter. Därför har bland annat kommunen översatt hemsidans vissa delar till finska. En viktig del av lagen är minoritetens rätt till samråd när frågor som berör dem beslutas i kommunen. Kartläggning av minoritetens behov ska göras kontinuerligt av berörda förvaltningar.

Kommunen har anställt en samordnare för nationella minoriteter vars uppgift bland annat är att ha kontakt med nationella minoriteter i kommunen, även de som inte omfattas av förstärkt skydd det vill säga romer och judar och se till att deras röst blir hörd enligt lagens mening.

Minoritetsarbetet följs upp av myndigheten Sametinget (2018) och det beviljade statsbidraget ska årligen rapporteras till uppföljningsmyndigheten.

Kontakt

Pirjo Linna Samordnare för nationella minoriteter

060-19 12 51, 070-180 55 60

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.