Goda råd och länkar för anställda i finskt och samiskt förvaltningsområde

Kontakta samordnaren för nationella minoriteter, Pirjo Linna, för närmare upplysningar.

Behöver du använda tolk?

Kontakta kommunens tolkservice på FAVI.

Behöver du översätta?

Vissa sidor i kommunens hemsida är översatta för att kunna användas som informationskälla i ett möte med finsktalande kunder. Alla sidor är inte översatta. Prioriterade sidor är äldreomsorg, förskola, skola och övrig samhällsinformation.

Om du behöver översätta broschyrer eller annan information kontakta kommunens tolkservice.

Offentliga hemsidor om nationella minoriteter och urfolket samerna:

http://www.minoritet.se
http://www.sametinget.se

Kontakta Tolkservice

Telefon: 060- 19 12 12
E-post: tolkservice@sundsvall.se

Kontakt

Pirjo Linna Samordnare för nationella minoriteter

060-19 12 51, 070-180 55 60

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.