Finsktalande personal

Kommunen har ett åtagande, enligt Lagen om nationella minoriteter i ett förvaltningsområde, att bemöta personer som talar finska på finska.

Det betyder att man översätter svaret i ett mål till finska om målsägaren har kontaktat kommunen i det språket. Om det innebär en merkostnad ersätts den med statsbidrag. Kontakta samordnaren Pirjo Linna för närmare information, se kontaktuppgifter här nedanför.

Språkkunskaper hos personal

Kommunen är också skyldig att kartlägga personalens språkkunskaper i finska och samordna arbetet så att man kan bemöta minoriteten på finska där det behövs. Detta gäller speciellt inom äldreomsorgen.

Minoritetslagen

Minoritetslagen ändras från och med den 1 januari 2019 och kommer att utöka rätten till användning av minoritetsspråket finska och samiska i en förvaltningskommun. Mer information kan du få av av samordnaren.

Kontakt

Pirjo Linna Samordnare för nationella minoriteter

060-19 12 51, 070-180 55 60

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.