Att bli kontaktad på finska

Rätten att tala finska och samiska i kontakt med myndigheten när man bor i ett förvaltningsområde.

Sundsvalls kommun är ett förvaltningsområde för finska och samiska språken, vilket innebär att den person som kontaktar kommunen muntligt eller skriftligt på minoritetsspråket ska bemötas med samma språk när ärendet har med kommunen att göra det vill säga den enskilde är part i målet. Ett svar på en fråga ska ges på samma språk, vilket betyder att ett svar ska översättas till finska eller samiska.

Kommunen ska sträva efter att det finns anställda som talar minoritetsspråk finska eller samiska och kan därmed bemöta minoriteterna på dessa språk.

Kommunens tolkförmedling förmedlar tolkar även på nationella minoritetsspråk. Kontakta tolkförmedlingen även när du behöver översätta till finska eller samiska. Samiska språket finns i flera olika varieteer. Mer information om detta finns på http://www.sametinget.se. Sundsvall tillhör det sydsamiska språkområdet.

Från och med 1 januari 2019 föreslås en ny minoritetslag träda i kraft. Vill du veta mer om det kontakta samordnaren för nationella minoriteter Pirjo Linna. Se kontaktuppgifter här nedanför.

Kontakta Tolkservice

Telefon: 060- 19 12 12
E-post: tolkservice@sundsvall.se

Kontakt

Pirjo Linna Samordnare för nationella minoriteter

060-19 12 51, 070-180 55 60

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.