Källor till information

Kanaler som är bra att känna till vid en samhällsstörning.

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Varningen kan gå ut som ljudsignal utomhus (Hesa Fredrik), i radio, på TV och på text-TV 599. VMA kan även komma som sms till din mobiltelefon eller talmeddelande till din fasta telefon.

Mer om Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) på krisinformation.se

Viktiga telefonnummer

112 SOS larmnummer för omedelbar hjälp
113 13 SOS informationsnummer
114 14 Polisens informationsnummer
1177 Sjukvårdsupplysning
060-19 10 00 Sundsvalls kommuns växel är informationscentral vid samhällsstörningar. Här kan du både få och lämna information.

Läs mer om viktiga telefonnummer i Sverige på SOS Alarm

Här kan du ringa om det är avbrott i telenätet

Vid större avbrott i telefonnätet kan du ringa nödvändiga samtal från Räddningstjänsten Medelpads brandstationer och deltidsbrandstationer.

Kontaktuppgifter och besöksadress till Räddningstjänsten Medelpads huvudstation i närheten av Sundsvall centrum

Webbinformation

Krisinformation.se är MSB:s nationella kriswebb med information. Den är bemannad dygnet runt. 
På kommunens webbplats sundsvall.se hittar du aktuell information om samhällsstörningar
Sundsvalls kommuns Facebook
Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats med krisinformation i länetansstyrelsen.se
Sjukvårdsrådgivning via webb 1177.se

Appar

112-appen – Med den kan du få snabb, relevant och pålitlig information vid samhällsstörningar i din närhet.

BRANDRISK Ute – En app som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark.

Källkritik

Vid en samhällsstörning är det extra viktigt att vara källkritisk så att du inte agerar på eller sprider felaktig information.

Att tänka källkritiskt, krisinformation.se

Kontakt

Maria Lillieroth Trygghets- och säkerhetschef

073-256 37 87

Mathias Sjödin Säkerhetschef

060-19 15 61

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.