Engagera dig i en frivillig resursgrupp, FRG

Frivilliga resursgruppen, FRG, är en frivillig resurs som stöder och förstärker kommuner och regioners krishantering vid samhällsstörningar.

Alla i FRG tillhör någon av de frivilliga försvarsorganisationerna och är utbildade, tränade och kvalitetssäkrade för att kunna rycka in när samhällets resurser behöver förstärkas. I grundutbildningen får du lära dig allt från hur man möter personer i kris till första hjälpen samt hjärt- och lungräddning.

Anmäl dig till en frivillig resursgrupp

Tror du att du skulle passa i FRG och vill göra en insats när det oväntade händer?
Anmäl dig på civil.se/frg

Lokala frivilliga resursgrupper, FRG

Västernorrland

Frivilliga automobilkåren, FAK
Insatsingenjörerna
Sjövärnskåren

Medelpad

Civilförsvarsförbundet
Bilkåren
Hemvärnet

Sundsvall

Blå stjärnan
Brukshundsklubben
Försvarsutbildarna
Frivilliga radioorganisationen, FRO
Frivilliga motorcykelkåren, FMCK
Lottakåren
Röda Korset

Mer information om frivilliga resursgrupper, FRG

Mer om frivilliga resursgruppen, FRG
Mer om frivilligutbildningar

Kontakt

Mathias Sjödin Säkerhetschef

060-19 15 61

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.