Vill du hjälpa till? Gå med i vår Frivilliga resursgrupp (FRG)

Vi samarbetar med Civilförsvarsförbundet som samordnar frivilliga företag och privatpersoner som vill hjälpa till på olika sätt under Covid-19-krisen.

Frivilliga Resursgruppens (FRG) uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas, som i den situation vi nu har med Covid-19.

En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De rekryteras för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför. Alla deltagare i vår frivilliga resursgrupp får en grundutbildning i uppdraget via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Uppdragen kan handla om allt från evakueringar och transporter till information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade personer är en viktig arbetsuppgift för den frivilliga resursgruppen.

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse, kontakta vår frivilliga resursgrupp (FRG) på 076-776 50 04 eller skicka ett mejl med dina frågor till medelpad@civil2.se

Gör en intresseanmälan på www.civil.se/frg/intresseanmalan

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.