Gymnasiet

Gymnasieskolan kan återgå till ordinarie verksamhet igen från och med 15 juni.

Gymnasieskolan, med undantag för gymnasiesärskolan, har sedan 18 mars i huvudsak bedrivit undervisning på distans. Den 29 maj meddelade Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolan kan återgå till ordinarie verksamhet igen från och med 15 juni. Dock gäller fortfarande de allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning och lämpliga åtgärder kan behöva vidtas.

Information om skolstarten höstterminen 2020 publiceras i Vklass till vårdnadshavare och elever.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.