Förskolor och grundskolor

Information för förskola och grundskola kring covid 19

2021-01-08 Beslut gällande grundskolans högstadium

Barn- och utbildningsförvaltningen Sundsvalls kommun vidtar ytterligare åtgärder för att bidra till att minska risken för smittspridning i samhället.

I ett förebyggande arbete för att undvika trängsel och minska smittspridning av covid-19 så tar skoldirektören beslut om att partiell distansundervisning genomförs för elever i årskurs 7-9 från 11 januari till och med 29 januari 2021.

  • Det innebär att samtliga elever i årskurs 8 övergår i distansundervisning under första veckan på vårterminen 11-15 januari. Utifrån lokala förutsättningar kan även andra klasser undervisas på distans. Därefter beslutar enskild rektor i samråd med verksamhetschef om vilka årskurser och klasser på högstadiet som undervisas på distans. Åk 9 prioriteras att ha närundervisning på skolan då dessa elever går sin sista termin och ska få sitt slutbetyg för grundskolan.
  • Hänsyn ska tas till lokala förutsättningar såsom smittspridning, lokaler och kollektivtrafik.
  • Hur undervisningen genomförs beslutar skolans rektor.
  • De elever som behöver ska erbjudas vara i skolan.
  • Matlådor kommer att erbjudas eleverna fr o m 13 januari.

Vårterminen 2021

De veckor undervisningen bedrivs på distans har du möjlighet att beställa matlådor för upphämtning. Nedan beskrivs normal beställningsrutin.

När beställer du din lunch?

Du beställer lunch en gång per vecka för kommande vecka. Du beställer mellan måndag morgon klockan 8.00 och senast onsdag klockan 12.00 och hämtar maten veckan som kommer.

Var kan du hämta din lunch?

Du väljer i e-tjänsten var du hämtar dina matlådor, vid angivet köks lastkaj.
För att minska kontakten med de elever som går på skolan ska du inte gå in i skolans lokaler eller matsal.
Du kan själv hämta dina matlådor eller skicka ett ombud som gör det. Vid upphämtningsstället anger du för vem du hämtar matlådorna.

Aktuella upphämtningsställen är:
Lidens skola
Indal, Stige skola
Bergsåker skola
Västermalm gymnasium
Hedbergska skolan
Ljustadalens skola
Vibackeskolan
Nivrenaskolan
Matfors skola, Va´Gott
Stöde, Matknuten
Haga skolan

Meny

Du beställer för en vecka i taget. Du kan välja mellan dagens eller dagens vegetariska.
Har du behov av specialkost och har anmält det sedan tidigare har du också möjlighet att få det.
Matlådorna är kylda och ska kylförvaras. Alla matlådor kompletteras med sallad eller frukt.

När hämtar du din lunch?

Veckan efter din beställning hämtar du dina matlådor på måndagar och onsdagar mellan 11.00 -14.30.
Måndagar – Hämtar du matlådor för måndag och tisdag.
Onsdagar – Hämtar du matlådor för onsdag, torsdag och fredag.

Länk till e-tjänst Beställning av lunch för gymnasie- och högstadieelever

Beställning av lunch för gymnasie- och högstadieelever

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du ringa in din beställning på 060-19 10 00.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns aktuell information om Covid -19 till förskola, grundskola och gymnasium.

Information till skola och förskola från Folkhälsomyndigheten.

Information till skolor och förskolor från Skolverket

Information om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet från MSB

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.