Trängsel på serveringar

Miljökontoret kontrollerar att serveringar följer reglerna för att minska smittspridning. Upplever du att någon bryter mot reglerna, tipsa via e-tjänsten.

Många kaféer och restauranger tar ett stort ansvar för att hindra smittspridning.

Från och med den 1 mars 2021 gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Råden gör det tydligare vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19.

Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till fyra personer eller till en person om serveringen finns på en handelsplats. Med handelsplats avses butik (livsmedelsbutik, bensinstation), köpcentrum, varuhus och galleria där serveringen saknar egen ingång.

Undantag för en person per bord görs för barn och andra personer som har behov av stöd. Är ett sällskap större än fyra personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

Servering av mat och dryck får endast ske mellan kl 05:00 och 20:30. Detta innebär att endast avhämtning av mat och dryck får ske under övriga tider.

Serveringarna ansvarar för

 1. att trängsel inte uppstår i serveringsställets lokaler och det gäller även uteserveringar, vid betalning och toaletter samt entré. Förutsättningar ska skapas för att gästerna kan hålla avstånd (minst 1 meter), exempelvis genom att:
 • möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme.
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera inom vilket avstånd till varandra som besökare får vistas.
 • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.
 • använda alternativa lösningar till köer som nummerlappssystem.
 1. att gästerna sitter ned när de äter och dricker. Gäster får hämta mat och dryck vid en disk, buffé eller liknande om det kan ske utan att trängsel uppstår och att avståndet till sittande gäster är minst en meter.
 2. att sällskap håller minst en meters avstånd från andra sällskap och att antalet gäster i ett sällskap vid ett bord är högst fyra personer respektive en person (se ovan). Större sällskap måste delas upp på flera bord med minst en meter emellan.
 3. att erbjuda gästerna möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller att erbjuda gästerna handdesinfektion.
 4. att säkerställa att personalen får information om smittvägar och hygienrutiner för att förhindra smittspridning mellan gästerna.

Ditt ansvar som gäst

 • Stanna hemma om du har symptom på covid-19
 • Håll en god handhygien
 • Sitt ned när du äter och dricker
 • Undvik att gå ut i stora sällskap
 • Håll avstånd till andra sällskap, minst 1 meter
 • Håll dig till det sällskap du kom med, gå inte mellan olika sällskap
 • Undvik köer genom att vänta tills kön minskat
 • Vänta på din mat där restaurangen anvisar, eller på en plats där det inte uppstår trängsel
 • Undvik trängsel även på utomhusserveringen

 

Tipsa om trängsel på serveringar i vår e-tjänst. Du kan vara anonym.

Tipsa om trängsel vid servering

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

1/1 - 9/5, 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:30
10/5 - 12/9, 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:00
13/9 - 31/12, 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:30

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.