Trängsel och tillsyn på serveringsställen, Covid-19

Miljökontoret kontrollerar att serveringar följer reglerna för att minska smittspridning. Upplever du att någon bryter mot reglerna, tipsa via e-tjänsten.

Många kaféer och restauranger tar ett stort ansvar för att hindra smittspridning.

Föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gör det tydligare vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19.

Här är vad som gäller sedan den senaste uppdateringen den 1 juli 2021:

Sittande förtäring och en meters avstånd mellan sällskap – utomhus och inomhus.

Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer inomhus. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

På uteserveringar finns ingen begränsning i sällskapets storlek.

Serveringarna ansvarar för

 1. att trängsel inte uppstår i serveringsställets lokaler och det gäller även uteserveringar, vid betalning och toaletter samt entré. Förutsättningar ska skapas för att gästerna kan hålla avstånd (minst 1 meter), exempelvis genom att:
 • möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera inom vilket avstånd till varandra som besökare får vistas
 • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
 • använda alternativa lösningar till köer som nummerlappssystem.
 1. att gästerna sitter ned när de äter och dricker. Gäster får hämta mat och dryck vid en disk, buffé eller liknande om det kan ske utan att trängsel uppstår och att avståndet till sittande gäster är minst en meter.
 2. att sällskap håller minst en meters avstånd från andra sällskap och att antalet gäster i ett sällskap vid ett bord är högst åtta personer inomhus. Större sällskap måste delas upp på flera bord med minst en meter emellan.
 3. att erbjuda gästerna möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller att erbjuda gästerna handdesinfektion.
 4. att säkerställa att personalen får information om smittvägar och hygienrutiner för att förhindra smittspridning mellan gästerna.

Ditt ansvar som gäst

 • Stanna hemma om du har symptom på covid-19
 • Håll en god handhygien
 • Sitt ned när du äter och dricker
 • Undvik att gå ut i stora sällskap
 • Håll avstånd till andra sällskap, minst 1 meter
 • Håll dig till det sällskap du kom med, gå inte mellan olika sällskap
 • Undvik köer genom att vänta tills kön minskat
 • Vänta på din mat där restaurangen anvisar, eller på en plats där det inte uppstår trängsel
 • Undvik trängsel även på utomhusserveringen.

Tipsa om trängsel på serveringar i vår e-tjänst. Du kan vara anonym.

Tipsa om trängsel vid servering

Tillfälliga regler för musik som spelas på uteserveringar

Uteserveringar tillåts spela musik senare på kvällarna under semesterperioden. Det beslutade miljönämnden den 14 april 2021. Undantaget, som gällde även 2020, är till för att stötta restaurangerna som drabbats hårt av coronapandemin.

Följande gäller:

Den 25 juni-22 augusti får musik med högst 80 decibel spelas på uteserveringar fram till klockan 23.00. På fredagar och lördagar fram till klockan 24.00.

Den 1 maj-24 juni samt 23 augusti-30 september gäller de vanliga reglerna: musik med högst 80 decibel får spelas på uteserveringar fram till klockan 22.00.

Efter de ovanstående tiderna ska verksamhetsutövaren se till att ljudnivån inte överskrider 55 decibel vid fasad på bostadshus. Det innebär att ingen musik får spelas utomhus efter dessa tider och att krogars fönster och dörrar är stängda så långt det är möjligt.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.