Testa dig om du har symtom på covid-19

What is a PCR test and what is an antibody test? Tests for COVID-19.

Get tested if you have any symptoms of COVID-19.

وماهو اختبار الأجسام المضادة؟ اختبار للكوفيد-19PCRماهو اختبار

إفحص نفسك إذا كانت لديك أعراض كوفيد -19!

Waa maxay Batidhaanka PCR iyo badhitaanka Antikroppstest? Waa badhitanaada cudurka covid-19

Baadhitaan samee hadii aad leedahay astamaha cudurka covid-19