Vaccination Covid-19 inom vård och omsorg, frågor och svar

Statusuppdatering 2021-02-05

Generell information om vaccination och vaccin mot covid-19 – medborgare

Du som inte är brukare eller närstående vänder dig direkt till 1177 Vårdguiden för frågor och information om vaccination mot covid-19: Information om vaccination Covid-19, 1177 Vårdguiden

Frågor och svar vaccinering Covid 19 för brukare och närstående

Frågor specifikt kring din närstående och dennes vaccinering kontakta den aktuella verksamheten.
Folkhälsomynidigheten har också information om hur vaccinationen går till och till dig som stödjer en nära anhörig


Du som personal får löpande information via kommunens intranät och via din chef.


Tillsammans med regionen ser vi till att alla våra brukare oavsett insats får erbjudande om att bli vaccinerade.
Ingen blir bortglömd oavsett vilken insats man har. Alla brukare kommer att få mer information när det närmar sig din tur att bli vaccinerad.
Har du f
rågor specifikt kring din närstående och dennes vaccinering kontakta verksamheten i fråga.

Ja, det är valfritt. Vi kommer samla in samtycken från varje brukare. Brukarna behöver vara symtomfria för att kunna vaccineras.

Det blir en bedömning av läkare för den enskilda brukaren/patienten.

Brukare med symtom och konstaterad Covid-19 kommer inte att vaccineras när de har symtom men kommer erbjudas på nytt när de är friskförklarade. De som tackar nej vaccineras inte heller.

Alla brukare kommer att kontaktas för samtycke och information närmare det aktuella vaccinationsdatumet. Vi kan i dagsläget inte svara på hur många dagar innan man får besked. Om din närstående inte kan företräda sig själv av något skäl så kommer anhöriga/gode män att kontaktas.

Vi följer de nationella prioriteringsordningarna, läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida: Rekommendationer för vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

 

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.