Vaccination Covid-19 inom vård och omsorg, frågor och svar

Vaccination mot Covid-19  inom vård och omsorg är i full gång och går som planerat

Statusuppdatering 2021-01-15:

Merparten av våra brukare på äldreboendena, vilket är drygt 1200 personer har nu fått första vaccinationsdosen mot Covid-19. Under vecka 3 kommer vi att börja ge dos nummer två till de personer som fick första dosen under mellandagarna. Vaccination inom hemsjukvård är påbörjad och i dagarna kommer även brukare i fler verksamheter att påbörja vaccineringen. Alla brukare kommer att kontaktas för samtycke och information närmare det aktuella vaccinationsdatumet. Vi kan i dagsläget inte svara på hur många dagar innan man får besked. Om din närstående inte kan företräda sig själv av något skäl så kommer anhöriga/gode män att kontaktas.

Vaccineringen av personal inom vård och omsorg påbörjades den 6 januari:

– Det är stort intresse för vaccin bland våra medarbetare, regionen vaccinerar just nu cirka 400 medarbetare i veckan. Hur detta fortlöper beror på Regionens kapacitet och tillgång till doser, säger Annika Eriksson, verksamhetschef Hälso- och sjukvård.

Annika Eriksson är nöjd samarbetet med regionen, vilket har varit avgörande för vaccinationsarbetet som från första stund har gått som planerat.

– Jag vill också passa på att berömma alla fantastiska medarbetare i vård och omsorg som gör sitt yttersta för att vi ska ro detta i land, säger Annika Eriksson, verksamhetschef Hälso- och sjukvård.

Generell information om vaccination och vaccin mot covid-19 – medborgare

Du som inte är brukare eller närstående vänder dig direkt till 1177 Vårdguiden för frågor och information om vaccination mot covid-19: Information om vaccination Covid-19, 1177 Vårdguiden

Frågor och svar vaccinering Covid 19 för brukare och närstående

Frågor specifikt kring din närstående och dennes vaccinering kontakta sjuksköterskan i den aktuella verksamheten.
Folkhälsomynidigheten har också information om hur vaccinationen går till och till dig som stödjer en nära anhörig


Du som personal får löpande information via kommunens intranät och via din chef.


Det är våra sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor som kommer att vaccinera våra brukare/boende.

Ja, det är valfritt. Vi kommer samla in samtycken från varje brukare. Brukarna behöver vara symtomfria för att kunna vaccineras.

Det blir en bedömning av läkare för den enskilda brukaren/patienten.

Brukare med symtom och konstaterad Covid-19 kommer inte att vaccineras när de har symtom men kommer erbjudas på nytt när de är friskförklarade. De som tackar nej vaccineras inte heller.


Uppdaterad 2021-01-15
Vi påbörjade vaccinering av våra brukare 28/12-2020. Nu har merparten av våra brukare på äldreboendena, vilket är drygt 1200 personer har nu fått första vaccinationsdosen mot Covid-19. Under vecka 3 kommer vi att börja ge dos nummer två till de personer som fick första dosen under mellandagarna. Vaccination inom hemsjukvård är påbörjad och i dagarna kommer även brukare i fler verksamheter att påbörja vaccineringen.

Arbetet sker systematiskt. Vilken takt vi kan hålla, beror på vilken tilldelning av vaccin vi löpande kommer att få framöver.

Vaccineringen av personal inom vård och omsorg påbörjades den 6 januari:

Regionen vaccinerar just nu cirka 400 medarbetare i veckan. Hur detta fortlöper beror på Regionens kapacitet och tillgång till doser.

Alla brukare kommer att kontaktas för samtycke och information närmare det aktuella vaccinationsdatumet. Vi kan i dagsläget inte svara på hur många dagar innan man får besked. Om din närstående inte kan företräda sig själv av något skäl så kommer anhöriga/gode män att kontaktas.

 

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.