Hemtjänst, Covid-19

Här hittar du information och frågor och svar, om hur hemtjänsten påverkas av Covid-19

Vanliga frågor och svar

Om din anhörige har hemtjänst men brukar handla själv i vanliga fall kan hjälpen utökas med hjälp att handla om din anhörige tillhör riskgrupp. Om din anhörige inte har hemtjänst men på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kan handla själv kan hjälp med inköp ges: läs mer här: tillhör du en riskgrupp kan du få hjälp att handla

Personalen i hemtjänsten är van att hantera smitta och infektioner då de dagligen möter både äldre och personer med sjukdomar som är särskilt utsatta när smittor sprids. Hemtjänsten arbetar ständigt med att hindra smittspridning, av alla slag, och har upparbetade rutiner för att hindra att smitta sprids vidare. I omvårdnadsmoment som innebär mindre avstånd än två meter ska heltäckande visir alltid användas.

De mest effektiva sätten att skydda dig själv och andra mot covid-19 och andra liknande smittor är att, följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
  • hosta och nysa i armvecket
  • undvika att röra ögon, näsa och mun
  • undvika kontakt med sjuka människor
  • Social distansering – håll minst två meters avstånd till andra
  • Undvik att vistas i miljöer där många människor rör sig, t ex butiker.

Hemtjänsten arbetar tillsammans med hemsjukvården och följer särskilda rutiner för att hemtjänsttagaren ska få en god vård och omsorg. Vi är noga med att inte sprida smitta vidare. Vi har till exempel mycket god handhygien och använder alltid skyddsutrustning i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Personal med förkylningssymtom provtas och ska stanna hemma tills de har varit symptomfria i två dagar. Om någon i personalen blir sjuk under arbetsdagen ska den personen avsluta arbetspasset direkt och gå hem. Vi är oerhört noga med att ingen personal kommer till jobbet med någon typ av symtom.

Om det skulle inträffa och vikarier saknas kommer hemtjänsten att prioritera de allra viktigaste uppgifterna under en period. De viktigaste uppgifterna är mat, mediciner och personlig hygien.

Nej, alla kan vara trygga med att de basala behoven kommer att tillgodoses. Hemtjänsten gör individuella bedömningar och kontaktar dig så att du vet vilka insatser du får, och vad som behöver ställas in.

Det finns inga uppgifter om att personer har smittats genom att ha ätit mat eller druckit vatten. Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand mellan människor genom så kallad droppsmitta. Det betyder att smittan överförs till slemhinnorna i ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när en sjuk person hostar eller nyser.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

Ja, du kan tacka nej. Prata gärna med hemtjänsten om hur du får hjälp på annat sätt.

Den som har hemtjänst har fått ett kontaktnummer till hemtjänsten.

De som inte har hemtjänst, men har behov av det, är välkommen att kontakta Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg på 060-19 25 50.

Broschyrer och affischer om handhygien delas ut till brukarna och deras anhöriga. Personalen informerar också brukare och anhöriga vid besöken. Omfattande information om Covid-19, riktad till alla medborgare finns här: Covid-19, så hanterar Sundsvalls kommun coronaviruset.

Individuella bedömningar görs, men vi kan inte garantera att du får tillbaka ett inställt besök vid ett senare tillfälle.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.