Äldreboende, Covid-19

Pandemin är ännu inte över, just nu är det extra viktigt att fortsätta respektera våra rutiner för säkra besök på våra äldreboenden.

2021-09-13:
På rekommendation av Region Västernorrlands smittskyddsenhet fortsätter våra vård- och omsorgsverksamheter med nuvarande rutiner i syftet att minimera risken för smittspridning till våra omsorgstagare. I dagsläget påverkar inte de avvecklade restriktionerna den 29 september våra verksamheter.

Tänk på att smitta även kan spridas fast din närstående är vaccinerad.
Om du planerar att besöka din närstående som bor på äldreboende, var då noga att följa våra rutiner för säkra besök.

Rutiner för säkra besök, äldreboende:

  • Stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom
  • Sprita dina händer när du går in på enheten och när du lämnar den (det finns tillgång till handdesinfektion)
  • Önskvärt med max två personer per besök, för säkra besök
  • Besök sker i den närståendes lägenhet eller utomhus
  • Låna gärna visir av verksamheten vid besöket
  • Hosta och nys i armvecket.

Lokala avvikelser kan förekomma med kort varsel. Tack för att du tar ansvar –  TILLSAMMANS BROMSAR VI SMITTSPRIDNINGEN.

Frågor och svar


Om din närstående har möjlighet till digital teknik, bistår givetvis personalen med stöd att genomföra videomöten. Kontakta din närståendes kontaktman eller personal på enheten för att lösa detta. Om din närstående inte har egen digital teknik så ser möjligheterna olika ut på kommunens äldreboende. Kontakta din närståendes kontaktman eller personal på enheten för att få veta mer.

Aktiviteter sker fortfarande, både inomhus och utomhus, men på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Vilka aktiviteter som erbjuds varierar mellan olika boenden. Några exempel på aktiviteter är högläsning, sittgympa, pyssel, bygga pussel, spel, bakning och utomhusaktiviteter. Kreativiteten för att hitta på meningsfulla och roliga aktiviteter är stor bland vår personal.


De aktiviteter som ordnas på boendet kan du som bor där vara med på, eftersom personalen då gjort bedömningen att aktiviteten inte medför ökad smittorisk om man följer gällande rekommendationer. Tänk ändå själv på att hålla avståndet till andra människor och noga följa alla hygienrutiner.

Personalen får löpande information och utbildning via sina chefer och kommunens intranät. Folkhälsomyndighetens, kommunens hälso- och sjukvårds och andra myndigheters rekommendationer ligger till grund för utbildning, information och instruktioner.

Vi har god tillgång till skyddsutrustning. Vi jobbar ständigt, för att säkerställa tillgången av skyddsutrustning, desinfektionsmedel och handsprit. Det arbetet kommer att fortsätta så länge det behövs. Vi följer gällande hälso- och sjukvårdsrutiner i enlighet med myndigheternas rekommendationer om användandet av skyddsutrustning.

Vid nära kontakt med äldre och sköra brukare inom hemtjänst och boenden, inklusive verksamhet inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), ska ett heltäckande visir användas. Detta för att minimera risken att personal utan symtom ska smitta brukaren. Heltäckande visir används av personal vid moment som innebär att man arbetar närmare än 2 meter från brukare.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.