Äldreboende, Covid-19

Just nu avråder vi dig från att besöka våra äldreboenden, även under jul och nyår.

Anledning avrådan besök

Vi avråder från besök på grund av att smittspridningen är hög både i Sundsvall och i övriga delar i Västernorrland. Detta för att skydda våra äldre och sköra medborgare. Avrådan gäller även dig som externt aktör.

Frågor och svar – jul och nyår:


För att skydda våra äldre och sköra medborgare avråder vi dig från att besöka våra äldreboenden även under jul och nyår. Detta på grund av den höga samhällssmittan i regionen.


Vi har inget besöksförbud men avråder starkt från besök. Vissa kan ha särskilda skäl att besöka sin närstående, för dialog med personal på boendet för att hitta en bra lösning.

Du som har särskilda skäl att besöka din närstående, observera att följande besöksrutiner gäller:

  • Stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom.
  • Endast två besökare per sällskap vid besökstillfället.
  • Besök sker i den närståendes lägenhet alternativt i särskilt avsedda lokaler på boendet, fråga personal vad som gäller.
  • Du ska använda visir. Du lånar det på äldreboendet.
  • Sprita händerna vid huvudentrén.
  • Sprita händerna vid entrén till enheten/avdelningen.
  • Håll avstånd.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Sprita händerna när du lämnar enheten/avdelningen

Våra rutiner kan snabbt komma att ändras i händelse av lokala utbrott av smitta.


Regeringen beslutade 19 november att Folkhälsomyndigheten i dialog med regionala smittskyddet kan fatta beslut om lokala besöksförbud. Om vi som kommun gör en bedömning att ett äldreboende bör utfärda ett lokalt besöksförbud ska vi kontakta det regionala smittskyddet. Det som krävs för att det ska bli ett nationellt besöksförbud på landets äldreboenden är ett regeringsbeslut.


Absolut ska du få lämna julklapp till boendet där din närstående bor. Kontakta din närståendes kontaktman eller personal på det aktuella boendet, för diskussion över hur ni kan lösa det på bästa sätt.


Om din närstående har möjlighet till digital teknik, bistår givetvis personalen med stöd att genomföra videomöten. Kontakta din närståendes kontaktman eller personal på enheten för att lösa detta. Om din närstående inte har egen digital teknik så ser möjligheterna olika ut på kommunens äldreboende. Kontakta din närståendes kontaktman eller personal på enheten för att få veta mer.


Vi avråder just nu från detta men vi kan inte hindra våra vårdtagare från att lämna boendet. Det är viktigt att du tar kontakt med din närståendes kontaktman eller personal på boendet för dialog om detta. Viktigt att känna till är att det kommer göras en individuell riskbedömning för detta. För att skydda våra andra vårdtagare på boendet kommer din närstående att behöva hållas avskild med social distans i den egna lägenheten sju dagar efter hemkomst till boendet.


Verksamheten kommer fortsätta pågå och vi kommer att göra allt vi kan för att skapa julstämning och fira jul på ett smittosäkert sätt. Ta kontakt med kontaktman och personal om du vill veta mer hur upplägget på boendet kommer se ut.

Övriga frågor äldreboende

Aktiviteter sker fortfarande, både inomhus och utomhus, men på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Vilka aktiviteter som erbjuds varierar mellan olika boenden. Några exempel på aktiviteter är högläsning, sittgympa, pyssel, bygga pussel, spel, bakning och utomhusaktiviteter. Kreativiteten för att hitta på meningsfulla och roliga aktiviteter är stor bland vår personal .


De aktiviteter som ordnas på boendet kan du som bor där vara med på, eftersom personalen då gjort bedömningen att aktiviteten inte medför ökad smittorisk om man följer gällande rekommendationer. Tänk ändå själv på att hålla avståndet till andra människor och noga följa alla hygienrutiner.

Personalen får löpande information och utbildning via sina chefer och kommunens intranät. Folkhälsomyndighetens, kommunens hälso- och sjukvårds och andra myndigheters rekommendationer ligger till grund för utbildning, information och instruktioner.

Vi har god tillgång till skyddsutrustning. Vi jobbar ständigt, för att säkerställa tillgången av skyddsutrustning, desinfektionsmedel och handsprit. Det arbetet kommer att fortsätta så länge det behövs. Vi följer gällande hälso- och sjukvårdsrutiner i enlighet med myndigheternas rekommendationer om användandet av skyddsutrustning.

Vid nära kontakt med äldre och sköra brukare inom hemtjänst och boenden, inklusive verksamhet inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), ska ett heltäckande visir användas. Detta för att minimera risken att personal utan symtom ska smitta brukaren. Heltäckande visir används av personal vid moment som innebär att man arbetar närmare än 2 meter från brukare.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.