Vård och omsorg, Covid-19

Så här påverkar coronaviruset verksamheter inom Omsorg och hjälp.

Från den 2 april stänger vi våra dagliga verksamheter för LSS och socialpsykiatri. Det gör vi för att skydda personer och medarbetare från smittspridning av coronaviruset Covid-19. Beslutet gäller tillsvidare.

Läs mer om vilka aktivitetscenter och företagsgrupper som påverkas

Träffpunkter och aktivitetscenter är stängda fram till och med 1 september. Det är ett sätt att ta ansvar för att minska smittspridningen. Vi uppmanar våra besökare att fortsatt ha kontakt med nära och kära via telefon och internet.

Fortsatt besöksförbud på äldreboenden i Västernorrland

Besöksförbudet på äldreboenden gäller fortfarande. Socialstyrelsen ger i sina uppdaterade allmänna råd möjlighet att göra undantag från besöksförbudet. Vi återkommer med mer information när vi vet mer om hur nya rutiner kan se ut utifrån Socialstyrelsens nya riktlinjer gällande antikroppstest.

Enligt de uppdaterade allmänna råden från Socialstyrelsen (2020-07-14) kan undantag från besöksförbudet medges om besök kan genomföras utan risk för smittspridning.

Det är upp till ansvariga i verksamheterna att bedöma om undantag från besöksförbudet kan göras och under vilka former. Grundregeln är alltid att ett besök måste kunna genomföras på ett säkert sätt utan risk för smittspridning genom exempelvis kontaktsmitta.

Socialstyrelsens nya riktlinjer handlar om undantag från besöksförbud om besökaren kan påvisa att hen har antikroppar, och inte har några sjukdomssymtom.

Antikroppstestet måste dock ha utförts helt i enlighet med Folkhälsomyndighetens vägledning, vara helt tillförlitligt och får inte vara äldre än sex månader.

Hur blir det i Sundsvall?

Tillsvidare gäller besöksförbudet som tidigare. Vi inväntar mer information om hur antikroppstestet för besökare ska ha utförts för att betraktas som tillförlitligt. Vi återkommer mer information när vi vet mer.

Det generella besöksförbudet på äldreboenden är till för att minska risken för att brukarna ska smittas av Covid-19. Eftersom det fortfarande råder en allmän samhällsspridning av Covid -19 är det mycket viktigt att skydda de äldre från risken att bli smittade. Därför råder det generella besöksförbudet på äldreboenden fortfarande.

Vid frågor om undantag från besöksförbudet kan medges kan du kontakta ansvariga vid det aktuella boendet. Brukarnas hälsa och säkerhet kommer alltid i första hand.

Texten ovan är uppdaterad 2020-07-15.

Från och med 12 mars gäller besöksförbud på alla vård- och omsorgsboenden inom Sundsvalls kommun. (Fr o m 1 april blev det ett nationellt beslut). Det är för att minska risken att boende smittas av coronavirus. Förbudet gäller tills vidare, i första hand till och med augusti. Från måndag 16 mars är restaurangerna på våra boenden bara öppna för de som bor där. Förbudet innebär att du som har en närstående som bor på ett boende istället hänvisas till att ringa, mejla eller träffa din anhörige via videosamtal.

Finns det undantag?

Undantag kan göras om det finns särskilda omständigheter som motiverar det. Enhetscheferna beslutar om det är aktuellt med ett undantag efter att man genomfört en riskanalys. Det vill säga om enhetschef bedömer att risken för spridning av sjukdomen covid-19 är liten i samband med besöket. För att få information om vad som gäller för din anhörige kontaktar du det aktuella boendet. Om du får besöka din anhörige får du också tydliga instruktioner om vad som gäller vid besöket.

Undantag från besöksförbudet kan vara:

 • Besök hos enskilda i livets slutskede, för att närstående ska kunna ta avsked och trösta.
 • Fall där besökaren själv är i livets slutskede och vill möta en närstående på särskilt boende.
 • Besök hos enskild som har stark oro och som inte bedöms kunna lindras på annat sätt än genom ett anhörigbesök.
 • Person under 18 år ska ha rätt att besöka förälder eller annan person som hen varaktigt bor eller tidigare bott tillsammans med.

Möjlighet till smittsäkra besök på våra äldreboenden

Under juni installerar vi plexiglasskärmar på alla våra äldreboenden för att underlätta för smittsäkra besök. Inom kort kommer det även att finnas möjlighet att prata med anhöriga via en surfplatta och Skype. Kontakta aktuellt äldreboende för mer information. (Den här informationen uppdaterades 9 juni 2020)

Sundsvalls kommun lämnar inte ut information om medarbetares eller elevers hälsotillstånd. Det är alltid sekretessbelagda uppgifter som regleras i lag.

Om nedanstående fyra påståenden stämmer in på dig så kan du få hjälp av oss under den tid som Folkhälsomyndighetens restriktion gäller.

 • Du bor i Sundsvalls kommun
 • Du har fyllt 70 år eller tillhör en annan riskgrupp
 • Du handlar vanligtvis din mat själv men myndigheterna säger att du inte ska göra det nu
 • Du har inte hemtjänst och du saknar anhöriga eller någon annan som kan hjälpa dig att handla

Läs mer här om hur du får hjälp att handla, när du inte har andra insatser.

Personalen får löpande information och utbildning via sina chefer och kommunens intranät. Folkhälsomyndighetens, kommunens hälso- och sjukvårds och andra myndigheters rekommendationer ligger till grund för utbildning, information och instruktioner.

Vi jobbar ständigt, för att säkerställa tillgången av skyddsutrustning, desinfektionsmedel och handsprit. Det arbetet kommer att fortsätta så länge det behövs. Vi följer gällande hälso- och sjukvårdsrutiner i enlighet med myndigheternas rekommendationer om användandet av skyddsutrustning.

Vid nära kontakt med äldre och sköra brukare inom hemtjänst och boenden, inklusive verksamhet inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), ska ett heltäckande visir användas. Detta för att minimera risken att personal med milda symtom smittar brukaren. Heltäckande visir används av personal vid moment som innebär att man arbetar närmare än 2 meter från brukare. Det kan exempelvis vara vid hjälp med dusch, personlig hygien, på- och avklädning och matsituationer.

Vid symtom hos brukare och vid konstaterad smitta inom våra verksamheter följer våra medarbetare tydliga rutiner, rekommenderade av Kommunens hälso- och sjukvård, Region Västernorrland och andra myndigheter. Inom Vård och omsorg har vi ett specialutbildat Covidteam som efter ordination av läkare i primärvården provtar vid misstänkt smitta.

Om en medarbetare får symtom ska de stanna hemma från jobbet. Dyker symtomen upp under arbetstid ska medarbetaren informera sin chef och genast lämna arbetsplatsen. Även här finns tydliga rutiner som personalen är medvetna om. Det är Region Västernorrlands uppdrag att testa personal med symptom på Covid-19.

Coronapandemin har självklart inneburit att vårt behov av vikarier ökat. Inte minst inför semesterperioden, då våra medarbetare var i stort behov av ledighet och återhämtning. Vi har fortfarande behov av att fylla på vikarielistan även om vi närmar oss ett stabilare läge nu.

Vi välkomnar därför fler intresseanmälningar från personer med lämplig utbildning och gärna erfarenhet från vård- och omsorgsverksamhet.
Intresseanmälan: Timvikarier inom vård och omsorg

Om du har lämplig utbildning, kanske erfarenhet av vård- och omsorgsverksamhet och känner att du kan tänka dig att hoppa in som vikarie i våra verksamheter är du välkommen att skicka in en intresseanmälan.
Intresseanmälan: Timvikarier inom vård och omsorg

Kommunen samarbetar också med Civilförsvarsförbundet som samordnar frivilliga företag och privatpersoner som vill hjälpa till på olika sätt under Covid-19-krisen. Till exempel att vara behjälplig med inköp åt personer som på grund av corona inte själva bör besöka butiker.
Vill du hjälpa till? Gå med i vår frivilliga resursgrupp (FRG)

Innan den dagliga verksamheten stängdes säkerställdes att varje person klarar sin vardag utan vistelse på daglig verksamhet. Lösningarna ser olika ut beroende på person, men det kan vara att ha extra bemanning på sitt boende, extra aktiviteter inplanerade eller annat. Ambitionen är att varje person får en meningsfull dag utifrån de förutsättningar som råder

* LSS= Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Vård- och omsorgsboende

Fortsatt besöksförbud på äldreboenden i Västernorrland

Besöksförbudet på äldreboenden gäller fortfarande. Socialstyrelsen ger i sina uppdaterade allmänna råd möjlighet att göra undantag från besöksförbudet. Vi återkommer med mer information när vi vet mer om hur nya rutiner kan se ut utifrån Socialstyrelsens nya riktlinjer gällande antikroppstest.

Enligt de uppdaterade allmänna råden från Socialstyrelsen (2020-07-14) kan undantag från besöksförbudet medges om besök kan genomföras utan risk för smittspridning.

Det är upp till ansvariga i verksamheterna att bedöma om undantag från besöksförbudet kan göras och under vilka former. Grundregeln är alltid att ett besök måste kunna genomföras på ett säkert sätt utan risk för smittspridning genom exempelvis kontaktsmitta.

Socialstyrelsens nya riktlinjer handlar om undantag från besöksförbud om besökaren kan påvisa att hen har antikroppar, och inte har några sjukdomssymtom.

Antikroppstestet måste dock ha utförts helt i enlighet med Folkhälsomyndighetens vägledning, vara helt tillförlitligt och får inte vara äldre än sex månader.

Hur blir det i Sundsvall?

Tillsvidare gäller besöksförbudet som tidigare. Vi inväntar mer information om hur antikroppstestet för besökare ska ha utförts för att betraktas som tillförlitligt. Vi återkommer mer information när vi vet mer.

Det generella besöksförbudet på äldreboenden är till för att minska risken för att brukarna ska smittas av Covid-19. Eftersom det fortfarande råder en allmän samhällsspridning av Covid -19 är det mycket viktigt att skydda de äldre från risken att bli smittade. Därför råder det generella besöksförbudet på äldreboenden fortfarande.

Vid frågor om undantag från besöksförbudet kan medges kan du kontakta ansvariga vid det aktuella boendet. Brukarnas hälsa och säkerhet kommer alltid i första hand.

Texten ovan är uppdaterad 2020-07-15.

Från och med 12 mars gäller besöksförbud på alla vård- och omsorgsboenden inom Sundsvalls kommun. (Fr o m 1 april blev det ett nationellt beslut). Det är för att minska risken att boende smittas av coronavirus. Förbudet gäller tills vidare, i första hand till och med augusti. Förbudet innebär att du som har en närstående som bor på ett boende istället hänvisas till att ringa, mejla eller träffa din anhörige via videosamtal.

Finns det undantag från besöksförbudet?

Undantag kan göras om det finns särskilda omständigheter som motiverar det. Enhetscheferna beslutar om det är aktuellt med ett undantag efter att man genomfört en riskanalys. Det vill säga om enhetschef bedömer att risken för spridning av sjukdomen covid-19 är liten i samband med besöket. För att få information om vad som gäller för din anhörige kontaktar du det aktuella boendet. Om du får besöka din anhörige får du också tydliga instruktioner om vad som gäller vid besöket.

Undantag från besöksförbudet kan göras för:

 • Besök hos enskilda i livets slutskede, för att närstående ska kunna ta avsked och trösta.
 • Fall där besökaren själv är i livets slutskede och vill möta en närstående på särskilt boende.
 • Besök hos enskild som har stark oro och som inte bedöms kunna lindras på annat sätt än genom ett anhörigbesök.
 • Person under 18 år ska ha rätt att besöka förälder eller annan person som hen varaktigt bor eller tidigare bott tillsammans med.

Möjlighet till smittsäkra besök på våra äldreboenden

Under sommaren levererades flyttbara plexiglasskärmar till våra äldreboenden. De kan användas vid ett besök utomhus för att minska smittrisken. Självklart gäller ändå Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hygienrutiner och att man absolut inte kommer på besök om man har minsta symtom.

Kontakta det aktuella äldreboendet för information om när och hur besök med hjälp av plexiglasskärm kan vara möjligt Det kan dröja ett tag på vissa boenden, beroende på bland annat bemanningssituationen nu i semestertid.

Under början av sommaren kommer surfplattor att levereras ut till alla våra äldreboenden. Via Skype kommer anhöriga därefter att kunna möta sin mamma, pappa eller närstående i ett Videosamtal. Samtalet bokas via personalen, som också kommer att hjälpa till med uppkoppling och hantering av samtalet.  Enhetschefen på äldreboendet kan ge besked om när och hur möjligheten kommer att vara tillgänglig.

Generellt avråder Vård- och omsorgsförvaltningen från resor men vi kan inte hindra våra brukare. Om din pappa ändå väljer att resa bort tillsammans med er gäller följande – i överenskommelse med honom:

 • Efter samtycke – karantän i sju dygn, det vill säga att han vistas i den egna lägenheten och inte besöker några gemensamhetsutrymmen
 • Coronaprov rekommenderas innan avresa och innan hemkomst
 • Nytt prov efter fem dagar på hemmaplan (under karantänen)

Aktiviteter sker fortfarande, både inomhus och utomhus, men på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Vilka aktiviteter som erbjuds varierar mellan olika boenden. Några exempel på aktiviteter är högläsning, sittgympa, pyssel, pussel, spel, bakning och utomhusaktiviteter. Kreativiteten för att hitta på meningsfulla och roliga aktiviteter är stor bland vår personal .

De aktiviteter som ordnas på boendet kan du som bor där vara med på, eftersom personalen då gjort bedömningen att aktiviteten inte medför ökad smittorisk om man följer gällande rekommendationer. Tänk ändå själv på att hålla avståndet till andra människor och noga följa alla hygienrutiner.

Ja, det finns personer med konstaterad covid-19 på vård- och omsorgsboenden i Sundsvalls kommun. Med hänsyn till brukare och personal är det oerhört viktigt att vi håller fast vid patientsekretessen. Region Västernorrland berättar när bekräftade fall finns på vård- och omsorgsboenden, men namnet på boendet nämns inte. Statistik över läget i Västernorrland hittar du på Region Västernorrlands webbplats:

För dig som vill veta mer

Vi går inte ut med allmän information till andra boende eller deras anhöriga. På en direkt fråga om smitta berättar vi om situationen men vi namnger inte vem som är smittad eller ger sådana uppgifter att denne kan identifieras. Brukare som exponerats för smitta och/eller har symtom skiljs från de övriga brukarna och vårdas separat med särskild avdelad personal, så kallad Kohortvård*.

Vi informerar dock brukare och dennes anhöriga om det finns risk att hen blivit smittad av någon. Det är viktigt för att kunna vara uppmärksam på eventuella tecken på insjuknande. Vi informerar brukare och dennes anhöriga om det finns risk att hen blivit smittad av en personal som insjuknat. Den risk som föreligger gäller om personen besökt brukaren samma dygn som insjuknandet.På mindre enheter som till exempel inom Stöd och omsorg försöker man vid konstaterad smitta att få samtycke från den smittade brukaren och dennes anhöriga att berätta för andra på boendet då det kan vara mycket svårt att hantera vardagen annars.
Självklart informeras brukaren och dennes anhöriga vid konstaterad smitta hos brukaren.

*Kohortvård= en vårdform som innebär att smittade personer vårdas på egen avdelning eller eget rum med egen personal, som inte besöker andra vårdtagare.

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av patientsekretess. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid kunna känna förtroende för vården och den kommunala omsorgen – därför är patientsekretessen viktig.

Sällan berörs alla på ett boende när en person bekräftas smittad. Personalen på boendet har strikta rutiner som gäller när en boende bekräftas smittad. Vi begränsar då personalens rörlighet i lokalerna så att personal inte rör sig mellan olika avdelningar, allt för att minska risken för smittspridning.

Nej, vi kommunicerar aldrig vad en person som har bott på ett vård- och omsorgsboende har avlidit av. Det gäller också när personer avlider på grund av komplikationer av covid-19. Region Västernorrland rapporterar i sin kommunikation det aktuella smittläget i länet och även eventuellt antal avlidna, både på sjukhus och i vård- och omsorgsboende. Namnet på boendet framgår inte.

Vi avråder alla närstående från alla besök på LSS-boenden tills vidare – även om ni känner er fullt friska. Om det verkligen är nödvändigt att besöka en anhörig vill vi att ni först kontaktar enhetschefen på boendet. Istället för att besöka era närstående uppmanar vi anhöriga att ringa, eller använda till exempel Skype, Facetime eller annan digital teknik för att ha kontakt.

* LSS-boende= Boende med särskild service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Hemtjänst

Om din anhörige har hemtjänst men brukar handla själv i vanliga fall kan hjälpen utökas med hjälp att handla om din anhörige tillhör riskgrupp. Om din anhörige inte har hemtjänst men på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kan handla själv kan hjälp med inköp ges.  Läs mer under första frågan, längst upp.

 

Personalen i hemtjänsten är van att hantera smitta och infektioner då de dagligen möter både äldre och personer med sjukdomar som är särskilt utsatta när smittor sprids. Hemtjänsten arbetar ständigt med att hindra smittspridning, av alla slag, och har upparbetade rutiner för att hindra att smitta sprids vidare. I omvårdnadsmoment som innebär mindre avstånd än två meter ska heltäckande visir alltid användas.

De mest effektiva sätten att skydda dig själv och andra mot covid-19 och andra liknande smittor är att, följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • hosta och nysa i armvecket
 • undvika att röra ögon, näsa och mun
 • undvika kontakt med sjuka människor.
 • Social distansering – håll minst två meters avstånd till andra.
 • Undvik att vistas i miljöer där många människor rör sig, t ex butiker.

Hemtjänsten arbetar tillsammans med hemsjukvården och följer särskilda rutiner för att hemtjänsttagaren ska få en god vård och omsorg. Vi är noga med att inte sprida smitta vidare. Vi har till exempel mycket god handhygien och använder alltid skyddsutrustning i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi avdelar också särskild personal som enbart arbetar hos den sjuke.

Personal med förkylningssymtom ska stanna hemma tills de har varit symptomfria i två dagar. Om någon i personalen blir sjuk under arbetsdagen ska den personen avsluta arbetspasset direkt och gå hem.

Då kommer hemtjänsten att prioritera de allra viktigaste uppgifterna under en period. De viktigaste uppgifterna är mat, mediciner och personlig hygien. Ett omfattande arbete pågår också för att rekrytera människor som kan ersätta ordinarie personal under sjukdom och semester.

Det finns inga uppgifter om att personer har smittats genom att ha ätit mat eller druckit vatten. Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand mellan människor genom så kallad droppsmitta. Det betyder att smittan överförs till slemhinnorna i ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när en sjuk person hostar eller nyser.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

Ja, du kan tacka nej. Prata gärna med hemtjänsten om hur du får hjälp på annat sätt.

Den som har hemtjänst har fått ett kontaktnummer till hemtjänsten.

De som inte har hemtjänst, men har behov av det, är välkommen att kontakta Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg  på 090-19 25 50.

Broschyrer och affischer om handhygien delas ut till brukarna och deras anhöriga. Personalen informerar också brukare och anhöriga vid besöken. Omfattande information om Covid-19, riktad till alla medborgare finns också på Sundsvalls kommuns hemsida: www.sundsvall.se

Om vi får många medarbetare som är sjuka så behöver hemtjänsten prioritera de viktigaste insatserna; mat, medicin och personlig hygien. Det kan innebära att du inte får alla dina insatser utförda under denna period. Hemtjänsten gör individuella bedömningar och kontaktar dig så att du vet vilka insatser du får, och vad som behöver ställas in.

Nej, alla kan vara trygga med att de basala behoven kommer att tillgodoses. Vissa andra insatser som till exempel sociala aktiviteter kan utebli under den här perioden om personalsituationen är ansträngd.

Individuella bedömningar görs, men vi kan inte garantera att du får tillbaka ett inställt besök vid ett senare tillfälle.

Vi kontaktar de personer som berörs av förändringar i våra rutiner och verksamheter på grund av Covid-19. Har du frågor, hör av dig till din vanliga kontaktperson eller ring vår växel på 060-19 10 00.

På intranätet Inloggad hittar du information om hur Covid-19 påverkar dig i ditt arbete

.

 

 

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.