Vård och omsorg, Covid-19

Så här påverkar coronaviruset verksamheter inom Omsorg och hjälp.

Dagliga verksamheter stänger

Från den 2 april stänger vi våra dagliga verksamheter för LSS och socialpsykiatri. Det gör vi för att skydda personer och medarbetare från smittspridning av coronaviruset Covid-19. Beslutet gäller tillsvidare.

Läs mer om vilka aktivitetscenter och företagsgrupper som påverkas

Träffpunkter och aktivitetscenter stängda

Träffpunkter och aktivitetscenter stängda tillsvidare. Det är ett sätt att ta ansvar för att minska smittspridningen. Vi uppmanar våra besökare att fortsatt ha kontakt med nära och kära via telefon och internet.

Rutiner för besök hos anhöriga på särskilda boenden under Coronapandemin

För att förhindra spridningen av covid-19 har regeringen beslutat om tillfälligt besöksförbud i särskilda boendeformer från och med 1 april 2020. Sundsvalls kommun följer beslutet och tillåter inga besökare på äldreboenden. Vårt fokus är fortsatt att minimera risken för smittspridning och skydda våra äldre.

Finns det undantag?

Undantag kan göras om det finns särskilda omständigheter som motiverar det. Enhetscheferna beslutar om det är aktuellt med ett undantag efter att man genomfört en riskanalys. För att få information om vad som gäller för din anhörige kontaktar du det aktuella boendet. Om du får besöka din anhörige får du också tydliga instruktioner om vad som gäller vid besöket.

Undantag från besöksförbudet kan vara:

  • Besök hos enskilda i livets slutskede, för att närstående ska kunna ta avsked och trösta.
  • Fall där besökaren själv är i livets slutskede och vill möta en närstående på särskilt boende.
  • Besök hos enskild som har stark oro och som inte bedöms kunna lindras på annat sätt än genom ett anhörigbesök.
  • Person under 18 år ska ha rätt att besöka förälder eller annan person som hen varaktigt bor eller tidigare bott tillsammans med.

Mors dag, midsommar, födelsedagar och andra högtider

Vi arbetar så fort vi kan för att du ska kunna träffa de dina så snart som möjligt men vi måste göra det på ett sådant sätt att personal och boende inte utsätts för smitta. Tyvärr kommer vi inte att ha en lösning färdig redan till Mors dag.

Besöksförbud på alla särskilda boenden och tillhörande restauranger

Regeringen har fattat beslut om besöksförbud på Sveriges samtliga äldreboenden från och med onsdag den 1 april.

Från måndag 16 mars är restaurangerna på våra boenden bara öppna för de som bor där.

Sekretess för individens skull

Sundsvalls kommun lämnar inte ut information om medarbetares eller elevers hälsotillstånd. Det är alltid sekretessbelagda uppgifter som regleras i lag.

Äldre bör begränsa sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt under en tid framöver. Det innebär bland annat att man ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Träffa inte dina äldre släktingar om det inte är helt nödvändigt, särskilt inte om du har sjukdomssymtom. Covid-19 kan ge lindriga symtom som liknar en förkylning. Ta det säkra före det osäkra. Däremot rekommenderar vi att du håller kontakten via telefon eller dator. I en orolig tid är det av extra viktigt att ha någon att prata med.

Vi kontaktar de som påverkas av våra nya rutiner

Vi kontaktar de personer som berörs av förändringar i våra rutiner och verksamheter på grund av Covid-19. Har du frågor, hör av dig till din vanliga kontaktperson eller ring vår växel på 060-19 10 00.

Jobbar du inom kommunal verksamhet?

På intranätet Inloggad hittar du information om hur Covid-19 påverkar dig i ditt arbete.

 

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.