Om Covid-19 lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller covid-19 lagen i Sverige. Länsstyrelsen Västernorrland kontrollerar efterlevnaden av lagen i vårt län.

Syftet är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av lagen. Tillsynen sker på distans eller genom besök på plats. Tillsynsuppdraget handlar om att se till att verksamheter bedrivs på ett sätt så att trängsel undviks och att människor kan hålla ett säkert avstånd från varandra och därmed minska smittspridningen.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Utgångspunkten är att verksamheten i första hand frivilligt ska rätta till brister efter information, råd och dialog vid tillsynen. Åtgärder som beslut om stängning av verksamheter eller vite kommer endast att ske i extrema fall.

Mer information om covid-19 lagen

Tillsyn av covid-19-lagen, Länsstyrelsen Västernorrland
Frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser, Folkhälsomyndigheten

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.