Förhindra smittspridning, Covid-19

Vi har alla en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Nationella råd och rekommendationer

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. På krisinformation.se hittar du en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin.

Råd, rekommendationer och förbud som gäller just nu, krisinformation.se

Vi uppdaterar löpande informationen här på vår kriswebb. På verksamheternas egna sidor hittar du mer detaljerad information om vad de nationella råden innebär för möjligheterna att ta del av vår kommunala service.

Provtagning

Allt om provtagning, 1177.se/vasternorrland

Information in other languages

Information in other languages, Folkhälsomyndigheten

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.