Förhindra smittspridning, Covid-19

Vi har alla en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Följ gällande råd och belasta inte samhällsfunktioner i onödan.

Nationella råd från 14 december 2020

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Den 14 december upphör de lokala skärpta råden att gälla. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider. Restriktionen om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar tillsvidare.

Ta del av råden här så att du vet vad som gäller och kan ta ditt ansvar, krisinformation.se

Vi uppdaterar löpande informationen här på vår kriswebb. På verksamheternas egna sidor hittar du mer detaljerad information om vad de nationella råden innebär för möjligheterna att ta del av vår kommunala service.

Pandemilagen. Tillfällig covid-19-lag.

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen Västernorrland kontrollerar att besluten följs i vårt län.

Läs mer om vad som gäller hos Länsstyrelsen Västernorrland

Skydda andra och dig själv. Undvik nära kontakter.

Känner du dig det allra minsta sjuk så ska du inte träffa andra människor. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur du skyddar dig och andra och undviker smitta.

Res smittsäkert

Från och med de 13 juni får symtomfria personer resa inom Sverige. Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt. Du ska inte riskera att sprida smitta eller att belasta vården på ditt tänkta resmål. Är du sjuk ska du inte resa alls.

Mer om inrikesresor på krisinformation.se
Mer om resor på Folkhälsomyndighetens hemsida

Provtagning

Nu har alla invånare i Västernorrland med symptom möjlighet att provtas.
Läs mer om provtagning, 1177.se/vasternorrland

Information in other languages

Information in other languages, Folkhälsomyndigheten

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.