Förhindra smittspridning, Covid-19

Vi har alla en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Följ gällande råd och belasta inte samhällsfunktioner i onödan.

Regionala rekommendationer i Västernorrland 12 april till 9 maj

Västernorrland har skärpta rekommendationer kring munskydd och resor. Syftet är att begränsa smittspridningen av covid-19 i länet.

De regionala rekommendationerna har smittskyddsläkaren i Region Västernorrland i samråd med länsstyrelsen tagit beslut om på grund av den snabbt ökande smittspridningen av covid-19 i länet. De regionala rekommendationerna ska ses som en förstärkning av de nationella råden och gäller från 12 april och fram till 9 maj, men de kan komma att förlängas.

Följande regionala rekommendationer gäller

  • Munskydd bör användas av personer födda 2004 och tidigare vid resor med kollektivtrafiken oavsett tid på dygnet samt vid vistelser i offentliga inomhusmiljöer där risk för trängsel finns, till exempel köpcentra, butiker, apotek och serviceställen som bensinstationer och frisersalonger.
  • Alla bör avstå från onödiga resor, både inom och utanför länet. Måste resor göras så ska det ske så smittsäkert som möjligt. Den som får symtom ska kunna ta sig hem på ett säkert sätt.

Läs mer om de regionala rekommendationerna, Region Västernorrland

Nationella råd från 14 december 2020

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Den 14 december upphör de lokala skärpta råden att gälla. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider. Restriktionen om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar tillsvidare.

Ta del av råden här så att du vet vad som gäller och kan ta ditt ansvar, krisinformation.se

Vi uppdaterar löpande informationen här på vår kriswebb. På verksamheternas egna sidor hittar du mer detaljerad information om vad de nationella råden innebär för möjligheterna att ta del av vår kommunala service.

Skydda andra och dig själv. Undvik nära kontakter.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur du skyddar dig och andra och undviker smitta.

Res smittsäkert

Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt. Du ska inte riskera att sprida smitta eller att belasta vården på ditt tänkta resmål. Är du sjuk ska du inte resa alls.

Mer om inrikesresor på krisinformation.se
Mer om resor på Folkhälsomyndighetens hemsida

Provtagning

Alla invånare i Västernorrland med symptom har möjlighet att provtas.
Allt om provtagning, 1177.se/vasternorrland

Förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu

Hos krisinformation.se hittar du en sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller dig som individ just nu med anledning av pandemin. Här kan du läsa sammanställningen över vad som gäller just nu, krisinformation.se

Information in other languages

Information in other languages, Folkhälsomyndigheten

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.