Skyddsutrustning som det råder brist på – avtal

Adda har tecknat ett ramavtal för varor som det råder brist på under coronapandemin.

Även privata privata vård- och omsorgsverksamheter som har konstaterad smitta kan ta del av avtalet och handla från webbshopen (OneMed) efter att ha godkänts av den kommun som de verkar inom. Notera: Både kommunala och privata vård- och omsorgsverksamheter ansvarar själva för att köpa in material för basala hygienrutiner.

Gör så här för att få tillgång till OneMeds webbshop

  1. Skicka aktuella uppgifter för ditt företag till oss
  2. Vi skickar sedan dina uppgifter vidare till OneMeds webbshop.
  3. OneMed skickar inloggningsuppgifter till dig och din verksamhet kan börja beställa från deras webbutik.

Använd utrustningen på rätt sätt

Det är viktigt att du tar på och av utrustning på rätt sätt för att den ska ge avsett skydd. Region Västernorrland har samlat bra instruktioner på sin webbplats.

Tillfälliga tillstånd från Arbetsmiljöverket

Ta del av listan över tillfälliga tillstånd för personlig skyddsutrustning som Arbetsmiljöverket har utfärdat och som du som privat aktör kan ta del av.

Möjlighet att avropa utrustning från Socialstyrelsen

SKR har även tagit fram ett förslag till rutin och mallar för hur de privata utförarna kan rapportera sina behov till Socialstyrelsen. Rutinen innebär att de privata utförarna rapporterar till kommunen och att kommunen rapporterar detta till Socialstyrelsen. SKR har försökt hitta alternativa sätt till inrapportering än att gå via kommunerna. Det har tyvärr inte varit möjligt. Vi rekommenderar därför i första hand den enklare hanteringen via OneMeds webbshop.

Kontakt

Cathrin Eliasson Upphandlare

060-19 14 74

Melinda Andersson Upphandlare

060-19 14 12

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.