Granskning av utbetalningsrutiner

KPMG har av Sundsvalls kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner för utbetalningar kopplade till leverantörsskulder.

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Syfte

Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har tillräcklig kontroll på rutinen avseende leverantörsskulder för att säkerställa att utbetalningarna är riktiga och sker i rätt tid. Den övergripande revisionsfrågan är om processen för utbetalning av leverantörsskulder ändamålsenlig utifrån internkontroll.

Bedömning

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens rutiner kring utbetalning av leverantörsskulder är ändamålsenliga men med utrymme för vissa förbättringar.

Rekommendationer

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen:

  • utarbeta rutiner för att säkerställa ett aktuellt och uppdaterat leverantörsregister.
  • säkerställa en ändamålsenlig fördelning av behörigheter i utbetalningsprocessen för att minimera risken för fel. Vi skulle här gärna se att kommunstyrelsen gör en riskanalys kopplat till behörigheter inklusive attesträtter och beloppsgränser.

Texten här ovanför är en sammanfattning

Om du vill kan du beställa hela dokumentet här: Beställ dokument. Då måste du ange diarienummer: KS-2021-00634.

Ange hur du vill ha dokumentet:

  1. som pdf via e-post. Det är kostnadsfritt men tyvärr kan vi inte skicka den som tillgänglighetsanpassad pdf.
  2. utskriven och skickad med vanlig post. Om det är fler än 50 sidor tillkommer en avgift på minst 100 kronor, enligt beslut i kommunfullmäktige 2016.

Kontakt

Rodney Engström (M) Kommunrevisionens ordförande

070-190 40 67

Olle Åkerlund (S) Kommunrevisionens vice ordförande

070-647 15 30

Lena Brunzell (S) Ledamot i Kommunrevisionen

076-829 21 48

Elisabet Bergström (C) Ledamot i Kommunrevisionen

070-288 32 84

Göte Stenlund (L) Ledamot i Kommunrevisionen

070-353 78 51

Thomas Jäärf (V) Ledamot i Kommunrevisionen

070-360 35 65

Erika Stenberg (SD) Ledamot i Kommunrevisionen

070-659 29 10

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.