Granskning av insyn i verksamheter på entreprenad

KPMG har av Sundsvalls kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens rutiner kring insyn av verksamheter på entreprenad.

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Syfte

Granskningen syftar till att bedöma om kommunens möjlighet till insyn av verksamheter på entreprenad är tillräcklig, för att kunna genomföra en god uppföljning och ha en uppsikt över verksamheterna.

Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är kommunens möjlighet till insyn av verksamheter på entreprenad är tillräcklig, för att kunna genomföra en god uppföljning och ha en uppsikt över verksamheterna.

Rekommendationer

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

  • Öka spårbarheten vad gäller kommunstyrelsens och inköpsavdelningens centrala uppföljning och utvärdering av området.
  • Säkerställa att arbetet med uppföljning och intern kontroll blir en naturlig del i processen vad gäller insyn på verksamheter på entreprenad.
  • Att ta fram förvaltningsövergripande riktlinjer kring avtalsuppföljning och avtalsutvärdering.
  • Att se över dokumentet kring konkurrensutsättning av Sundsvall kommuns verksamheter och säkerställa att det är i linje med den politiska viljan och om så är fallet tydliggöra och aktualisera arbetet med konkurrensutsättning i arbetet med Mål- och resursplan.

Detta för att nå en ökad effekt av målstyrningen och därmed säkerställa att kommunens mål gäller oavsett om verksamheten bedrivs i egen eller annan regi.

Texten här ovanför är en sammanfattning

Om du vill kan du beställa hela dokumentet här: Beställ dokument. Då måste du ange diarienummer: KS-2021-00339.

Ange hur du vill ha dokumentet:

  1. som pdf via e-post. Det är kostnadsfritt men tyvärr kan vi inte skicka den som tillgänglighetsanpassad pdf.
  2. utskriven och skickad med vanlig post. Om det är fler än 50 sidor tillkommer en avgift på minst 100 kronor, enligt beslut i kommunfullmäktige 2016.

Kontakt

Rodney Engström (M) Kommunrevisionens ordförande

070-190 40 67

Olle Åkerlund (S) Kommunrevisionens vice ordförande

070-647 15 30

Lena Brunzell (S) Ledamot i Kommunrevisionen

076-829 21 48

Elisabet Bergström (C) Ledamot i Kommunrevisionen

070-288 32 84

Göte Stenlund (L) Ledamot i Kommunrevisionen

070-353 78 51

Thomas Jäärf (V) Ledamot i Kommunrevisionen

070-360 35 65

Erika Stenberg (SD) Ledamot i Kommunrevisionen

070-659 29 10

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.