Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett forum för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för pensionärsorganisationer och kommunen.

Mötesdagar 2020

  • 13 februari
  • 16 april (extrainsatt)
  • 7 maj
  • 17 september
  • 26 november (stormöte)

Vad gör det kommunala pensionärsrådet?

I pensionärsrådet ingår fjorton ledamöter. Två utses av kommunstyrelsen, två av socialnämnden och tio av pensionärsorganisationerna. Rådet fungerar som en remiss- och referensinstans.

Genom rådet får pensionärer en större delaktighet i samhällets insatser. Kommunen får synpunkter och samråd med pensionärsorganisationerna tidigt i arbetet med ärendeberedning.

Pensionärsrepresentanterna har rätt att  begära överläggning hos samtliga kommunala nämnder och styrelser i principiella frågor som rör gruppen äldre.

Arbetsordning för det kommunala pensionärsrådet, (pdf).

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen
Niklas Säwén (S) ordförande
Christina Nordenö (S) ledamot
Catrin Eliasson (L) ledamot
Niklas Evaldsson (V) ledamot
Åsa Ulander (S) ersättare
João Pinheiro (S) ersättare
Sanna Jonsson (C) ersättare
Tom Emanuelz (M) ersättare
PRO – Pensionärernas Riksorganisation
Kjell Olofsson vice ordförande
Lillian Borg ledamot
Aagoth Lögdahl ledamot
Stefan Aronsson ledamot
Christer Tarberg ledamot
Siv Atterfjord ersättare
Britt-Marie Karström ersättare
Anders Nylin ersättare
RPG – Riksförbundet Pensionärs Gemenskap
Berit Andersson ledamot
Eva Wikman ersättare
SKPF – Svenska kommunalpensionärers Riksförbund
Ing-Britt Höglin ledamot
Maud Selinder ersättare
SPF – Sveriges pensionärsförbund
Lars-Göran Brandhammar ledamot
Wathier Svelander ledamot
Margret Bergström ledamot
Finska föreningen
Eila Nilsson ledamot

Vill du veta mer?

Sidor på andra webbplatser

Pensionärernas Riksorganisation – PRO

Sveriges Pensionärsförbund – SPF Seniorerna

Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund – SKPF

Sveriges Pensionärers Riksförbund – SPRF

Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG

Kontakt

Niklas Säwén Ordförande i kommunala pensionärsrådet

Caroline Grafström Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret

060-19 21 03

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.