Kommunala funktionshindersrådet

Det kommunala funktionshindersrådet är ett forum för samråd och informationsutbyte mellan funktionshindersrörelsen och kommunen.

Det kommunala funktionshindersrådet är inte en nämnd eller en styrelse utan ett rådgivande organ.

Mötesdagar 2021:

 • 3 mars
 • 2 juni
 • 1 september
 • 1 december.

Vad gör kommunala funktionshindersrådet?

 • Stärker inflytandet i frågor som gäller barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
 • Verkar för att kommunens verksamheter uppmärksammar tillgänglighetsfrågor.
 • Verkar för att höja kunskapsnivån om funktionsnedsättningar.
 • Gör behov av insatser synliga.

Kommunens olika nämnder, förvaltningar och bolag kan rådfråga det kommunala funktionshindersrådet inför beslut som rör funktionshindersfrågor. Funktionshindersrörelsen ska själva arbeta aktivt för förändringar.

Samråd

 • Förvaltningar och nämnder kan använda funktionshindersrörelsens samrådsgrupp som remissorgan.
 • Byggranskningsgruppen hanteras av stadsbyggnadskontoret.

Kontakt

Sara Lindblom Folkhälsosamordnare, koncernstaben, strategisk samhällsutveckling

060-19 89 95

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.