Organisationsschema Sundsvalls kommun

Här ser du hur kommunkoncernen är organiserad. Nämnder, förvaltningar, kommunala bolag och kommunalförbund.

Kommunens organisation

Bolag och kommunalförbund

Kontakt

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?