Stadsbyggnadsnämnden

I ärendelistan ser du när nämndsmötet äger rum. I ärendelistan ser du vilka ärenden som ska upp. I protokollen står vilka beslut som har fattats.

Senaste ärendelistan

Vill du veta vilka som sitter i stadsbyggnadsnämnden eller i andra nämnder i kommunen hittar du informationen i kommunens förtroendemannaregister.

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 24 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Om du vill ta del av ett äldre protokoll så skicka e-post till stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se. Om du inte har någon e-post kan du ringa diariet på telefonnummer 060-19 13 21.

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för

 • kommunens fysiska översikts- och detaljplanering
 • bygglovsprövning och byggtillsyn
 • mätnings- och kartverksamhet
 • väghållning och trafik
 • mark-, exploaterings- och bostadsfrågor.

Stadsbyggnadsnämndens förvaltning heter stadsbyggnadskontoret.

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Arbetsutskottet som bereder nämndens ärenden består av fem ledamöter.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Ledamöter och ersättare i stadsbyggnadsnämnden, Troman Publik

Stadsbyggnadsnämndens reglemente

Förvaltningen stadsbyggnadskontoret

Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga nämnder i Sundsvalls kommun, pdf

Kontakt

Anders Hedenius (S) Stadsbyggnadsnämndens ordförande

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.