Stadsbyggnadsnämnden

I ärendelistan ser du när nämndsmötet äger rum. I ärendelistan ser du vilka ärenden som ska upp. I protokollen står vilka beslut som har fattats.

Senaste ärendelistan

Vill du veta vilka som sitter i stadsbyggnadsnämnden eller i andra nämnder i kommunen hittar du informationen i kommunens förtroendemannaregister.

 • 29 januari
 • 26 februari
 • 25 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Om du vill ta del av ett äldre protokoll så skicka e-post till stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se. Om du inte har någon e-post kan du ringa diariet på telefonnummer 060-19 13 21.

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för

 • kommunens fysiska översikts- och detaljplanering
 • bygglovsprövning och byggtillsyn
 • mätnings- och kartverksamhet
 • väghållning och trafik
 • mark-, exploaterings- och bostadsfrågor.

Stadsbyggnadsnämndens förvaltning heter stadsbyggnadskontoret.

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Arbetsutskottet som bereder nämndens ärenden består av fem ledamöter.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Ledamöter stadsbyggnadsnämnden, TroInt

Stadsbyggnadsnämndens reglemente

Förvaltningen stadsbyggnadskontoret

Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga nämnder i Sundsvalls kommun, pdf

Kontakt

Anders Hedenius (S) Stadsbyggnadsnämndens ordförande

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.