Personalutskott (Pu)

Mötena är inte öppna för allmänheten. Här hittar du årets mötesdatum med tillhörande ärendelistor och protokoll.

Senaste ärendelistan

Kontakt

Bodil Hansson (S) Personalnämndens ordförande, ordförande i plan- och utvecklingsutskottet och personalutskottet

Kommunstyrelsen Myndighetspostlåda

Caroline Grafström Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 21 03

Linda Löfvenius Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 13 04

Patrik Jansson Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 14 96

Var sidan till hjälp?