Personalnämnden

Personalnämnden har upphört från 1 januari 2019. Personalnämndens uppdrag har överförts till kommunstyrelsen som har tillsatt ett nytt personalutskott.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.