Överförmyndarnämnden Mitt

Mötesdatum, ärendelistor och protokoll. Se var och när mötet äger rum och vilka ärenden som ska upp. I protokollen står vilka beslut som har fattats.

Senaste ärendelistan

 • 29 januari
 • 26 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 28 maj
 • 18 juni
 • 24 september (klockan 9.00–17.00)
 • 29 oktober
 • 26 november
 • 17 december.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Överförmyndarnämnden Mitt

Överförmyndaren och dess kontor är en kommunal myndighet som ansvarar för statligt reglerad verksamhet. Överförmyndarnämndens ärenden handläggs vid överförmyndarkontoret i Sundsvall.

Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga hos tingsrätten.

Från och med den 1 januari 2011 ingår Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstig i en gemensam överförmyndarnämnd – Överförmyndarnämnden Mitt. 

Överförmyndarnämndens förvaltning heter överförmyndarkontoret.

Överförmyndarnämndens ansvar

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet och ska utöva tillsyn och kontroll över godmanskap, förvaltarskap och vissa förmyndarskapsärenden.

Syftet med tillsynen är att värna om personer som inte själva kan tillvarata sina intressen, till exempel minderåriga, gamla, sjuka eller funktionshindrade. 

Det är i första hand lagarna i föräldrabalken som ligger till grund för verksamheten och överförmyndarnämndens verksamhet står under tillsyn av länsstyrelsen.

Är du missnöjd med överförmyndarnämndens arbete så kan du vända dig till länsstyrelsen.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Ledamöter överförmyndarnämnden Mitt, Förtroendemannaregistret

Reglemente för överförmyndarnämnden

Förvaltningen överförmyndarkontoret

God man, förvaltare, förmyndare

Andra webbplatser

Länsstyrelsen i Västernorrland

Kontakt

Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt

060-19 13 90

Överförmyndarnämnden Mitt
Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Öppettider

Telefontid: Måndag-fredag, kl 09-11
Besök efter överenskommelse.

Therese Samuelsson Östlund Överförmyndarchef

Överförmyndarkontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.