Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Navi) – till och med 2019

Från 2020 ingår Navi tillsammans med delar av tidigare socialnämndens politikområden i Individ- och arbetsmarknadsnämnden.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Navis ansvar

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration arbetar med områdena arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

Det betyder att de har ansvar att för genom utbildning och åtgärder underlätta för medborgarna att komma in på arbetsmarknaden.

Nämndens vision är “Full sysselsättning i en anda av livslångt lärande”. Sundsvalls utveckling är beroende av att alla människor tillåts delta i arbetslivet.

Målsättningen är att ge människor utan sysselsättning de förutsättningar som de behöver för att komma in på arbetsmarknaden eller till studier.

Nämndens förvaltning heter förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Favi).

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.