Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Navi) – till och med 2019

I ärendelistan ser du var och när mötet äger rum och vilka ärenden som ska upp. I protokollen står vilka beslut som har fattats.

Senaste ärendelistan

 

30 januari
27 februari
27 mars
24 april
22 maj
19 juni
25 september
23 oktober
20 november
18 december

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Navis ansvar

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration arbetar med områdena arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

Det betyder att de har ansvar att för genom utbildning och åtgärder underlätta för medborgarna att komma in på arbetsmarknaden.

Nämndens vision är “Full sysselsättning i en anda av livslångt lärande”. Sundsvalls utveckling är beroende av att alla människor tillåts delta i arbetslivet.

Målsättningen är att ge människor utan sysselsättning de förutsättningar som de behöver för att komma in på arbetsmarknaden eller till studier.

Nämndens förvaltning heter förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Favi).

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Ledamöter i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, TroInt

Ledamöter i arbetsutskottet i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, TroInt

Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Favi)

Kontakt

Christiane Rüdiger (V) Ordförande för individ och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.