Miljönämnden

I ärendelistan ser du var och när mötet äger rum och vilka ärenden som ska upp. I protokollen står vilka beslut som har fattats.

Senaste ärendelistan

2020

 • 22 januari – INSTÄLLT
 • 19 februari
 • 18 mars
 • 15 april – INSTÄLLT
 • 12 maj
 • 10 juni
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 9 december.

2021

 • 20 januari – INSTÄLLT
 • 17 februari
 • 17 mars
 • 14 april
 • 11 maj (tis) INSTÄLLT
 • 9 juni
 • 15 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 8 december.

2022

 • 19 januari
 • 16 februari
 • 16 mars
 • 12 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 7 december.

Miljönämndens sammanträden är offentliga med undantag för ärenden som avser myndighetsutövning eller i det fall det förekommer uppgifter som hos miljönämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets och sekretesslagen (2009:400).

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Strategidokument

Miljönämndens ansvar

Miljönämnden arbetar för att Sundsvalls kommun ska vara en bra plats för människors hälsa och miljö. Det handlar exempelvis om luftkvalité, friskt vatten, säker mat, bra skolmiljöer samt tillgång till grönytor och friluftsområden. Vårt arbetssätt är dialog, tillsyn och kontroll.

En viktig uppgift är att ha ansvar för tillsyn enligt bland annat

 • miljöbalken
 • livsmedelslagen
 • och tobakslagen.

Miljönämndens förvaltning heter miljökontoret.

Miljönämndens arbetsutskott

Arbetsutskottet som bereder nämndens ärenden består av fem ledamöter. Utskottet har rätt att besluta i vissa ärenden. Ordföranden är heltidsarvoderad. Övriga ledamöter och ersättare är fritidspolitiker.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Kontakt

Kjell Bergkvist (C) Miljönämndens ordförande

Miljönämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.