Lantmäterinämnden

I ärendelistan ser du var och när mötet äger rum och vilka ärenden som ska upp. I protokollen står vilka beslut som har fattats.

Senaste ärendelistan

  • 27 januari
  • 24 februari
  • 19 maj
  • 16 juni
  • 22 september
  • 20 oktober
  • 15 december

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Lantmäterikontorets ansvar

Lantmäterinämnden är huvudman för den kommunala lantmäterimyndigheten. Nämnden ansvarar för myndighetsuppgifter enligt plan- och bygglagen (PBL) med flera. Lantmäterinämndens förvaltning heter lantmäterikontoret.

Nämndens ordföranden är heltidsarvoderad. Övriga ledamöter och ersättare är fritidspolitiker.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Ledamöter och ersättare i lantmäterinämnden, Troman Publik

Lantmäterinämndens reglemente

Förvaltningen lantmäterikontoret

Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga nämnder i Sundsvalls kommun, pdf

Kontakt

Anders Hedenius (S) Stadsbyggnadsnämndens ordförande

Lantmäterinämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.