Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens möten är öppna för allmänheten. Se här var och när mötet är och vad som ska upp. I protokollen står vilka beslut som fattats.

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 24 mars
 • 28 april
 • 26 maj
 • 23 juni
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 22 december.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Kultur och fritidsnämnden ska erbjuda ett stort och varierat utbud av kultur- och fritidsmöjligheter. Syftet är att skapa livskvalitet för medborgarna och göra Sundsvall till en attraktiv kommun att bo i och besöka. Detta genom egen verksamhet inom områdena idrott, friluftsliv, fritid, kultur, museum och bibliotek samt genom bidrag till föreningar och studieförbund. Nämnden har i sitt grunduppdrag även kommunens operativa trygghetsarbete, arbetet med ungdomsdemokrati, konsument-, energi-, budget- och skuldrådgivning samt handläggning av lotteritillstånd.

Nämndens ordförande är politiker på 80 procent av sin tid. Övriga ledamöter är politiker vid sidan om sina vanliga arbeten. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott förbereder i stort sett alla ärenden.

Kultur- och fritidsnämndens förvaltning heter kultur- och fritidsförvaltningen.

Kontakt

Niklas Evaldsson (V) Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Kultur- och fritidsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.