Individ och arbetsmarknadsnämnden

I ärendelistan ser du var och när mötet äger rum och vilka ärenden som ska upp. I protokollen står vilka beslut som har fattats.

29 Januari
26 Februari
25 Mars
22 April
28 Maj
17 Juni
26 Augusti
30 September
28 Oktober
25 November
17 December

IANs ansvar

Individ och arbetsmarknadsnämnden (IAN) ansvarar för att fullgöra kommunens ansvar för socialtjänsten och vad som i annan lag sägs om socialnämnden, såvida uppgifterna inte reglerats särskilt hos nämnd. Nämnden ska, avseende funktionshindrade, även ansvara för att tillhandahålla daglig verksamhet och insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter inom insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och etablering av nyanlända. Nämnden fullgör vidare kommunens uppgifter gällande den lokala arbetsmarknadspolitiken samt för offentliga skolväsendet för vuxna, det vill säga kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och kommunens verksamhet inom yrkeshögskolan.

Nämndens förvaltning heter Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF).

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga nämnder i Sundsvalls kommun, pdf

Mail till myndighetspostlådan.

Kontakt

Christiane Rüdiger (V) Ordförande för individ och arbetsmarknadsnämnden

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.