Finans- och näringslivsutskott (Finu)

Mötena är inte öppna för allmänheten. Här hittar du årets mötesdatum med tillhörande ärendelistor och protokoll.

Senaste ärendelistan

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 9 mars (gäller endast årsredovisning)
 • 24 mars
 • 21 april
 • 26 maj
 • 1 juni (gäller endast delårsrapport)
 • 25 augusti
 • 29 september
 • 5 oktober (gäller endast delårsrapport)
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 15 december

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010 – dåvarande finansutskottet

2009 – dåvarande finansutskottet

2008 – dåvarande finansutskottet

2007 – dåvarande finansutskottet

2006 – dåvarande finansutskottet

2005 – dåvarande finansutskottet

2004 – dåvarande finansutskottet

2003 – dåvarande finansutskottet

2002 – dåvarande finansutskottet

2001 – dåvarande finansutskottet

2000 – dåvarande finansutskottet

Finans- och näringslivsutskottet ansvarar för beredning av

 • mål och resursplan inklusive koncernövergripande uppföljning
 • medelsförvaltning inklusive uppföljning
 • intern kontroll
 • taxor och avgifter som faller inom finans- och näringslivsutskottets ämnesområden för beredning
 • krisledning, beredskap och säkerhet
 • finansiering av investeringar och andra åtgärder
 • näringslivsutveckling
 • bolagsfrågor – Stadsbackenkoncernen med mera
 • extern kommunikation och information
 • internationella frågor
 • övriga ärenden som inte faller under något av de andra utskottens ansvarsområden.

Kontakt

Peder Björk (S) Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i finans- och näringslivsutskottet

Kommunstyrelsen Myndighetspostlåda

Caroline Grafström Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret

060-19 21 03

Patrik Jansson Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret

060-19 14 96

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.