Valnämnden

Årets mötesdatum med tillhörande ärendelistor och protokoll. Längst ner på sidan hittar du kort information om Valnämnden.

Senaste ärendelistan

Preliminära mötesdagar

  • 19 januari
  • 14 mars
  • 18 april
  • 20 juni
  • 15 augusti
  • 13 september
  • 10 oktober
  • 5 december

Valnämndens ansvar

I varje kommun ska finnas en valnämnd som är den lokala valmyndigheten. Valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet.

Valnämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Ledamöter i valnämnden, Förtroendemannaregister

Valnämndens reglemente

Kontakt

Rose-Marie Antonic Valnämndens ordförande

Valnämnden Myndighetsbrevlåda

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.