Goda idéer och positiva händelser

Logotyp för socialnämndens stipendium

I juni och december varje år uppmärksammar socialnämnden Goda idéer och positiva händelser inom socialtjänstens ansvarsområde.

Var med och nominera enskild person, grupp eller organisation!

Det finns så väldigt mycket som är positivt i socialtjänstens verksamhet. Vi möter många vardagshjältar som förtjänar att uppmärksammas.

I april 2005 beslutade socialnämnden därför att två gånger per år dela ut ett stipendium för att ge extra uppmärksamhet till personal, föreningar eller privatpersoner som tagit goda initiativ eller initierat, genomfört eller på annat sätt bidragit till positiva händelser inom socialnämndens ansvarsområde.

Detta sker vid två tillfällen varje år, i anslutning till nämndens juni- och decembersammanträde. Socialnämndens arbetsutskott bedömer inkomna nomineringar och föreslår nämnden att besluta om vem eller vilka som ska uppmärksammas.

Har du förslag på några som du tycker förtjänar att uppmärksammas lite extra, låt oss få ta del av det!

Välkommen med ditt förslag!

Malin Larsson (S) socialnämndens ordförande

Obs! För att ditt förslag ska gälla ska du lämna en motivering till varför du anser att personen eller gruppen är värda att ta emot stipendiet!

Lämna ditt förslag med motivering, senast sista maj för junistipendiet och sista november för decemberstipendiet till:

Socialnämndens kansli
Sara Österholm
851 85 Sundsvall

Kontakt

Sara Österholm Nämndsekreterare

060-19 10 87

Socialtjänsten
Kanslienheten
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.