Socialnämnden

 1. Här hittar du senaste ärendelistan och protokollen med vilka beslut nämnden fattat i de olika ärendena.
 2. Senaste ärendelistan

  • 13 december (2017)
  • 24 januari
  • 21 februari
  • 21 mars
  • 18 april
  • 23 maj
  • 20 juni
  • 22 augusti
  • 19 september
  • 17 oktober
  • 14 november
  • 12 december

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2005

  I juni och december varje år uppmärksammar socialnämnden Goda idéer och positiva händelser inom socialtjänstens ansvarsområde. Var med och nominera enskild person, grupp eller organisation!

  Logotyp för socialnämndens stipendium

  Foto: Illustration, logotype

  Det finns så väldigt mycket som är positivt i socialtjänstens verksamhet. Vi möter många vardagshjältar som förtjänar att uppmärksammas.

  I april 2005 beslutade socialnämnden därför att två gånger per år ge extra uppmärksamhet till personal, föreningar eller privatpersoner som tagit goda initiativ eller initierat/genomfört/bidragit till positiva händelser inom socialnämndens ansvarsområde.

  Detta sker vid två tillfällen varje år, i samband med nämndens juni- och decembersammanträde. Socialnämndens arbetsutskott bedömer inkomna nomineringar och föreslår nämnden att besluta om vem/vilka som ska uppmärksammas.

  Har du förslag på några som du tycker förtjänar att uppmärksammas lite extra, låt oss få ta del av det!

  Malin Larsson (S) socialnämndens ordförande

  Välkommen med ditt förslag med motivering, senast 30 maj för junistipendiet och 29 november för decemberstipendiet, till:

  Socialnämndens kansli,
  sara.osterholm@sundsvall.se
  851 85 Sundsvall

  Socialnämnden ansvarar för

  • äldreomsorg
  • omsorg om funktionsnedsatta
  • individ- och familjeomsorg.

  Socialnämndens förvaltning heter socialtjänsten.

  Socialnämndens utskott

  Socialnämnden har två utskott. Arbetsutskottet (AU) som består av fem politiker ur socialnämnden och individ- och familjeomsorgsutskottet (IFU) som består av fem politiker ur socialnämnden.

  Arbetsutskott (AU)

  AU förbereder ärenden som rör budget, personalpolitik, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade med mera inför beslut i nämnden.

  Individ- och familjeomsorgsutskott (IFU)

  IFU behandlar både allmänna och individuella ärenden som rör personer som behöver samhällets stöd i tillvaron. IFU behandlar också ärenden om serveringstillstånd enligt Alkohollagen. I ärenden om viss ekonomisk hjälp eller omhändertagande av barn fattar utskottet själva beslut. I övrigt förbereds frågorna för beslut i nämnden.

   

   

  Vill du veta mer?

  Fler sidor på sundsvall.se

  Leta bland alla protokoll

  Ledamöter i socialnämnden, TroInt

  Ledamöter i socialnämndens arbetsutskott, TroInt

  Ledamöter i socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott, TroInt

  Socialnämndens reglemente

  Socialtjänsten

   

Kontakt

Malin Larsson (S) Socialnämndens ordförande

Socialnämnden Myndighetspostlåda

Julia Magnell Nämndssekreterare (IFU)

060-19 10 84

Sara Österholm Nämndssekreterare

060-19 10 87

Socialtjänsten
Kanslienheten
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.