Socialnämnden -till och med 2019

Här hittar du senaste ärendelistan och protokollen med vilka beslut nämnden fattat i de olika ärendena.

Senaste ärendelistan

 • 9 januari (konstituerande sammanträde)
 • 31 januari
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 18 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

I juni och december varje år uppmärksammar socialnämnden Goda idéer och positiva händelser inom socialtjänstens ansvarsområde. Var med och nominera enskild person, grupp eller organisation!

Logotyp för socialnämndens stipendium

Foto: Illustration, logotype

Det finns så väldigt mycket som är positivt i socialtjänstens verksamhet. Vi möter många vardagshjältar som förtjänar att uppmärksammas.

I april 2005 beslutade socialnämnden därför att två gånger per år ge extra uppmärksamhet till personal, föreningar eller privatpersoner som tagit goda initiativ eller initierat/genomfört/bidragit till positiva händelser inom socialnämndens ansvarsområde.

Detta sker vid två tillfällen varje år, i samband med nämndens juni- och decembersammanträde. Socialnämndens arbetsutskott bedömer inkomna nomineringar och föreslår nämnden att besluta om vem/vilka som ska uppmärksammas.

Har du förslag på några som du tycker förtjänar att uppmärksammas lite extra, låt oss få ta del av det!

Niklas Säwén (S) socialnämndens ordförande

Välkommen med ditt förslag med motivering, senast sista maj för junistipendiet och 25 november för decemberstipendiet, till:

Socialnämndens kansli,
851 85 Sundsvall

sara.osterholm@sundsvall.se

Socialnämnden ansvarar för

 • äldreomsorg
 • omsorg om funktionsnedsatta
 • individ- och familjeomsorg.

Socialnämndens förvaltning heter socialtjänsten.

Socialnämndens utskott

Socialnämnden har två utskott. Arbetsutskottet (AU) som består av fem politiker ur socialnämnden och individ- och familjeomsorgsutskottet (IFU) som består av fem politiker ur socialnämnden.

Arbetsutskott (AU)

AU förbereder ärenden som rör budget, personalpolitik, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade med mera inför beslut i nämnden.

Individ- och familjeomsorgsutskott (IFU)

IFU behandlar både allmänna och individuella ärenden som rör personer som behöver samhällets stöd i tillvaron. IFU behandlar också ärenden om serveringstillstånd enligt Alkohollagen.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Ledamöter i socialnämnden, TroInt

Ledamöter i socialnämndens arbetsutskott, TroInt

Ledamöter i socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott, TroInt

Socialtjänsten

 

Kontakt

Niklas Säwén (S) Ordförande Vård- och omsorgsnämnden

Socialnämnden Myndighetspostlåda

Sara Österholm Nämndsekreterare

060-19 10 87

Socialtjänsten
Kanslienheten
851 85 Sundsvall

Stina Stenlund Nämndsekreterare (IFU)

060-19 10 84

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.