Plan- och utvecklingsutskott (Plu)

Mötena är inte öppna för allmänheten. Här hittar du årets mötesdatum med tillhörande ärendelistor och protokoll.

Senaste ärendelistan

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 19 mars
 • 23 april
 • 21 maj
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010 – dåvarande samordningsutskottet

Plan- och utvecklingsutskottet ansvarar för beredning av

 • övergripande samhällsplanering
 • infrastrukturfrågor
 • demokratiutveckling
 • livsmiljö och folkhälsa
 • trygghetsfrågor
 • sociala investeringar
 • taxor och avgifter som rör något av plan- och utvecklingsutskottets ansvarsområden

Vill du veta mer?

Kontakt

Bodil Hansson (S) Personalnämndens ordförande, ordförande i plan- och utvecklingsutskottet och personalutskottet

Kommunstyrelsen Myndighetspostlåda

Caroline Grafström Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 21 03

Linda Löfvenius Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 13 04

Patrik Jansson Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 14 96

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.