Personalutskott (Pu)

Mötena är inte öppna för allmänheten. Här hittar du årets mötesdatum med tillhörande ärendelistor och protokoll.

Senaste ärendelistan

  • 12 februari
  • 16 april
  • 14 maj
  • 17 september
  • 12 november
  • 10 december

Personalutskottet ansvarar för beredning av

  • frågor kopplade till arbetsgivarrollen.

Kontakt

Bodil Hansson (S) Personalnämndens ordförande, ordförande i plan- och utvecklingsutskottet och personalutskottet

Kommunstyrelsen Myndighetspostlåda

Caroline Grafström Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 21 03

Linda Löfvenius Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 13 04

Patrik Jansson Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 14 96

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.