Personalnämnden

Mötesdatum, ärendelistor och protokoll. Se var och när mötet äger rum och vilka ärenden som ska upp. I protokollen står vilka beslut som har fattats.

Senaste ärendelistan

  • 24 januari
  • 28 mars
  • 25 april
  • 30 maj
  • 20 juni
  • 26 september
  • 28 november
  • 19 december

Personalnämndens ansvar

Personalnämnden är Sundsvalls kommuns centrala organ för frågor som rör förhållanden mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Personalnämndens förvaltning heter koncernstaben.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Ledamöter personalnämnden, TroInt

Reglemente för personalnämnden

Förvaltningen koncernstaben

Kontakt

Bodil Hansson (S) Personalnämndens ordförande och ordförande i plan- och utveckllingsutskottet

Caroline Grafström Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 21 03

Linda Löfvenius Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 13 04

Patrik Jansson Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 14 96

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.