Miljönämnden

I ärendelistan ser du var och när mötet äger rum och vilka ärenden som ska upp. I protokollen står vilka beslut som har fattats.

Senaste ärendelistan

 • 16 januari
 • 13 februari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 7 maj
 • 5 juni
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 6 november
 • 4 december

Miljönämndens sammanträden är offentliga med undantag för ärenden som avser myndighetsutövning eller i det fall det förekommer uppgifter som hos miljönämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets och sekretesslagen (2009:400).

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Strategidokument

Miljönämndens ansvar

Miljönämnden arbetar för att Sundsvall ska bli en kommun med bra miljö, och god folkhälsa. Dessutom arbetar vi för en samhällsplanering som förebygger skador på miljö och skyddar medborgarnas hälsa.

En viktig uppgift är att ha ansvar för tillsyn enligt bland annat

 • miljöbalken
 • livsmedelslagen
 • och tobakslagen.

Klimatförändringen har blivit en av vår tids viktigaste politiska frågor och ökat medvetenheten kring miljöfrågornas betydelse för vår allas framtid.

Miljönämndens förvaltning heter miljökontoret.

Miljönämndens arbetsutskott

Arbetsutskottet som bereder nämndens ärenden består av fem ledamöter. Utskottet har rätt att besluta i vissa ärenden. Ordföranden är heltidsarvoderad. Övriga ledamöter och ersättare är fritidspolitiker.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Kontakt

Kjell Bergkvist (C) Miljönämndens ordförande

Miljönämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?