Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens möten är öppna för allmänheten. Se här var och när mötet är och vad som ska upp. I protokollen står vilka beslut som fattats.

 • 29 januari
 • 26 februari
 • 25 mars
 • 29 april
 • 27 maj
 • 17 juni
 • 30 september
 • 28 oktober
 • 18 november
 • 16 december

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för olika typer av kulturverksamheter som till exempel biblioteksverksamhet och museiverksamhet. Nämnden ansvarar också för olika typer av anläggningar som till exempel fritidsgårdar, idrotts- och friluftsanläggningar. Nämnden ansvarar också för stöd till föreningsliv samt kulturarrangemang och stöd till kulturverksamhet.

Nämndens ordförande är politiker på 80 procent av sin tid. Övriga ledamöter är politiker vid sidan om sina vanliga arbeten. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott förbereder i stort sett alla ärenden.

Kultur- och fritidsnämndens förvaltning heter kultur- och fritidsförvaltningen.

Kontakt

Niklas Evaldsson (V) Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Kultur- och fritidsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.