Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens möten är öppna för allmänheten. I ärendelistan ser du var och när mötet äger rum och vilka ärenden nämnden ska ta upp.

Senaste ärendelistan

 • 30 januari
 • 27 februari
 • 27 mars
 • 24 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 18 december

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november OBS! Inställt!
 • 19 december

2017

2016

Ärendeförteckning BUN 2003-2015

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Barn- och utbildningsnämndens ansvar

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, grundskolan och för Sundsvalls gymnasium. Nämnden ansvarar dessutom för Sundsvalls kulturskola som bedriver undervisning i bild, dans, drama och musik. Nämnden betalar även ut bidrag till friskolor.

Barn- och utbildningsnämndens förvaltning heter barn- och utbildningsförvaltningen.

Strategier

Planer

Riktlinjer

Regler

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Ledamöter barn- och utbildningsnämnden, TroInt

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontakt

João Pinheiro (S) Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Barn- och utbildningsnämnden Myndighetspostlåda

Pär Hammarberg Nämndsekreterare barn- och utbildningsnämnden

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.