Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Det kan handla om särskilda boenden (äldreboende), hemtjänst, gruppboende, personlig assistans, daglig verksamhet, kontaktperson, korttidsboende, korttidstillsyn med mera.

Förvaltningsdirektör för Vård- och omsorgsförvaltningen i Sundsvalls kommun är Marie Lissäng, hennes kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Kontakt

Marie Lissäng Förvaltningsdirektör

060-19 11 86

Nina Kluvert Registrator

060-19 22 56

Vård och omsorgsförvaltningens e-post

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.