Socialtjänsten

Socialtjänsten ansvarar för att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, och aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänstlagen reglerar kommunens skyldighet att hjälpa invånarna i kommunen. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Undantaget är asylsökande med flera. För dessa finns särskilda bestämmelser

Socialdirektör i Sundsvalls kommun är Silvia Sandin Viberg, hennes kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Socialförvaltningen är uppdelad fyra verksamhetsområden

Verksamhetsstöd

Kontaktuppgifter cheferna hittar du längst ner på sidan.

Kontakt

Silvia Sandin Viberg Socialdirektör

060-19 11 86

Socialtjänsten
851 85 Sundsvall

Nina Kluvert Registrator

060-19 22 56

Socialförvaltningens e-post Myndighetsbrevlåda

Karin Holmin Verksamhetschef Vård och omsorg

060-19 19 77

Socialtjänsten
Vård och omsorg
851 85 Sundsvall

Harriet Hultin Verksamhetschef Stöd och omsorg

060-19 21 26

Socialtjänsten
Stöd och omsorg
851 85 Sundsvall

Eva Rönnbäck Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg

060-19 26 80

Socialtjänsten
Individ- och familjeomsorg
851 85 Sundsvall

Annika Eriksson Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

060-19 12 86

Katarina Tjernblom Enhetschef Kvalitet och utveckling

060-19 12 70

Socialtjänsten
Enheten för kvalitet och utveckling
851 85 Sundsvall

Anette Ståby Ekonomichef

060-19 25 08

Socialtjänsten
Ekonomienheten
851 85 Sundsvall

Fredrik Westin HR-chef

Socialtjänsten
851 85 Sundsvall

Annika Backström Kanslienhetschef

060-19 10 86

Socialtjänsten
Kanslienheten
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?