Miljökontoret

Vi arbetar för att kommunen ska vara en bra plats för människors hälsa och miljö.

Våra frågor handlar exempelvis om luftkvalitet, friskt vatten, säker mat, bra skolmiljöer och tillgång till grönytor och friluftsområden. Vårt arbetssätt är dialog, tillsyn och kontroll.

Lagstiftning och tillsyn

Miljökontoret bedriver tillsyn för att säkerställa att lagar inom miljö och hälsa följs. Det gör vi genom rådgivning, kontroller och inspektioner.

Vi arbetar med följande lagar: miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobakslagen, lagen om foder och animaliska produkter och lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Tillstånd och anmälan

Vi kontrollerar att lagar inom miljö och hälsa följs. Inom flera områden måste du skaffa tillstånd eller anmäla till oss. Några exempel är egna avlopp, komposter och djurhållning. Här finns mer information om tillstånd, regler och tillsyn.

Servicegaranti

Inom kommunen har vi ett flertal servicegarantier. På miljökontoret har vi en servicegaranti för första kontrollbesöket av livsmedelsanläggning samt en för anmälan enligt miljöbalken.

Starta företag

Om du ska starta företag som kan påverka miljö eller hälsa ska du kontakta oss i god tid innan.
Här finns mer information om att starta företag.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.