Miljökontoret

Vår främsta uppgift är att övervaka och ha god kunskap om miljön. Det gör vi genom att kontrollera luften, vårt dricksvatten, livsmedel och vår natur.

Tillstånd och anmälan

Vi kontrollerar att lagar inom miljö och hälsa följs. Inom flera områden måste du skaffa tillstånd eller anmäla till oss. Några exempel är egna avlopp, komposter, djurhållning. Mer information hittar du här: tillstånd, regler och tillsyn.

Servicegaranti

Inom kommunen har vi ett flertal servicegarantier. På miljökontoret har vi en servicegaranti för första kontrollbesöket av livsmedelsanläggning samt en för anmälan enligt miljöbalken.

Starta företag

Om du ska starta företag som kan påverka miljö eller hälsa ska du kontakta oss i god tid innan.
Mer information: starta företag.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.